kakai

kakai, v.i. intens. kai1. Eat heavily, consume a great deal; Heavy eating or consumption.

‘E ‘apinga tika ai te kakai i tērā tamaiti.
It’s amazing how much that boy can stow away;

I aere mai te Tamaiti a te tangata ma te kaikai e te inu, e te karanga nei ratou, I na, e tangata kakai e te inu wina.
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a wine-bibber (Matt. 11.19);

e ai kakai oki toou Atua ko Iehova,
for the Lord thy God is a consuming fire (Deut. 4.24). [kai1 rR.]

kakati1

kakati1, (-‘ia, kātia).

1. Bite, nip.

Kua kakati te puakāoa i te tamaiti.
The dog bit the child;

Kua kakati te namu iāku.
The mosquitoes bit me;

‘Ē ‘ākara koe i te kakati a te puakāoa i runga i taku rima.
Look at this dog bite on my hand;

Kia matakite, ‘e ‘oro‘enua kakati tēia.
Watch out, this horse bites;

‘Auraka e kai, ‘e varaoa kātia tēnā e te kioretoka.
Don’t eat it, the rats have been nibbling that loaf;

i tōna kakati‘ia‘anga e te veri,
when he got bitten by a centipede;

te ngā‘i e kakati ei te pereiki ki runga i te uira,
the place where the brakes grip on the wheel.

2. v.i. (Have) a gnawing pain.

Kua kakati tōku kōpū.
I’ve a gnawing pain in my stomach;

‘E ‘apinga tika ai te kakati i tōku kōpū.
There is an awful gnawing pain in my stomach. [-kati2 rR.]

kākā1

kākā1, n. Name given to a number of lianas.

‘ī toru āku kākā i ‘apai mai ei ‘ei rere nā tātou.
I’ve brought three (lengths of) lianas for us to skip with;

Kua ‘apai mai ‘a Mere i te ruru kākā ki te ‘āpi‘i.
Mere has brought a coil of liana to school;

Kua ‘u‘uti kākā mātou.
We’ve pulled up some lianas. Some varieties:

Kākā mura,
which has a reddish stem;

Kākā tea,
found on the coast, with a pale-greenish stem;

Kākā uri,
dark-green stemmed;

Kākā vai,
whose large stem holds potable water.

kakara

kakara, v.i. (Give off) an attractive scent, smell sweet; sweet smell.

Kua kakara te kai a kōtou.
Your food smells good;

‘E tiare kakara te tī pani.
The frangipani is a scented flower;

I te kakara‘anga o te manongi, kua kite au ē ‘e tangata tei va‘o i te ‘are.
I could tell there was someone outside the house from the scent of coconut-oil;

‘E ‘apinga tika ai te kakara i te tī pani.
The scent from frangipani is terrific. [Pn. *kakala.]

kākā2

kākā2, n. Said to be a large heron-like bird living in the hills but visiting the river banks at certain seasons, but the ornithologists know of no such bird.

Kua rere te kākā nō tei arumaki‘ia e te puakāoa. The kākā
flew off because the dog was after it;

‘E punua kākā ‘ua.
It’s only a young

kākā.

kakā

kakā.

1. v.i. Shine brightly, vividly, radiantly, gloriously; brightness, glory.

‘E kakā tika ai te mārama o te ‘ētū a‘ia‘i.
The evening star is shining brightly;

‘E mārama tika ai te kakā o te marama.
The moonlight is very bright;

Kua kakā mai te rā ki raro.
The sun shone down;

‘e karapa‘anga uira kakā,
a vivid flash of lightning;

Kua kakā te ariki va‘ine i tōna no‘o‘anga ki runga i te terōno ariki.
The queen was radiant (or resplendent) seated on the royal throne;

Nō‘ou te pātireia, te mana, ē te kakā,
Thine is the kingdom, the power, and the glory;

Te tuatua nei te au rangi i te kakā o te Atua.
The heavens declare the glory of God (Ps. 19.1).

2. v.t. (-‘ia). In the phrase kakā i te mata, open the eyes wide, keep a sharp lookout;

Kua kakā ‘aia i tōna mata nō tōna pō‘itirere.
He opened his eyes wide in astonishment;

Kakā‘ia tō‘ou mata kia kite koe i te pa‘ī rere.
Keep your eyes skinned for the plane. Mata kakā, sharp eyes.

‘E mata kakā tōna.
He’s got sharp eyes. [2, rR.]

kakau

kakau, n. Stem, stalk, handle.

E ‘aki‘aki kōtou i te kakau o te tōmāti.
Nip off the stalks of the tomatoes;

te kakau o te rau rākau.
The stalk of the leaf;

Kua ‘ati te kakau o te toki.
The handle of the axe is broken;

Kua mingi te kakau o te pē.
The handle of the spade is bent. [Pn. *kakau2.]

kako

kako, v.i. Fully occupied (of ground or floor-space), covered, pervaded.

Nō te roa i te ‘akaruke‘anga i tō mātou kāinga, kua kako i te tī tā kino.
We were away from home for so long that it became overgrown with weeds;

Kua kako tēia ngā‘i i te tangata.
The place is crowded out;

I te kako‘anga o te ‘are i te tangata, kua tōpiri-‘ia te pā kia kore ‘e tangata e tomo ‘aka‘ou mai.
When the hall was full, the doors were closed to prevent anyone else getting in;

Kua ‘aere tōna rongo ē kako roa ake te ‘enua.
His fame spread throughout the land;

Kua kako matou i te mate.
We are troubled on every side (2 Cor. 4.8.);

Kako rava akera taua enua ra i te poiri.
There was darkness over the whole land (Mark 15.33);

kia kako ana iaku Makedonia,
when I shall pass through (when I am travelling around in) Macedonia (1 Cor. 16.5). (See tākako.)

kākāia

kākāia, n. The white tern (Gygis alba).

Mē ‘e manu ‘uru teatea, ‘e kākāia.
If the bird has white feathers, it‘ll be a fairy tern;

‘Auraka e vā‘i i te ‘ua kākāia.
Don’t break the fairy tern’s eggs;

I pupu‘i kākāia ana koe?
Had you shot a fairy tern?

kamupani

kamupani, n.

1. Trading company.

Kua tere ma‘ata tā mātou kamupani i teia mata‘iti.
Our company made a big profit this year;

‘E pātikara Kamupani tōku.
Mine is a Company bicycle.

2. Regimental company.

Te au ‘ōpita o te kamupani,
the officers of the company.

3. In ‘anga-‘anga kamupani, group work.

‘E ‘anga-‘anga kamupani tā mātou.
We‘re doing group work (communal work around the island, house-building, planting, etc.). [Eng. company.]

kākō

kākō, n. Cargo.

Kua tari‘ia te kākō nā runga i te pere‘ō ki te ‘are ‘a‘ao‘anga ‘ua rākau.
The cargo was taken by wagons to the packing-shed.

‘E ‘are kākō ma‘ata tō Tānara i Avarua.
Tānara has a big cargo-shed in Avarua;

Kua tari kākō mātou i tēia rā ē pō ‘ua ake.
We’ve been carting cargo all day long. [Eng. cargo.]

kaku

kaku, v.t.

1. Beg, entreat for something.

Kāre ‘aia i roa i te no‘o‘anga ki Peritāne, kua kaku kia ‘aka‘oki vave‘ia ki Rarotonga.
She hadn’t been in Britain long before she begged to be taken back quickly to Rarotonga;

Kua kaku ‘aia kia ‘akakore‘ia tāna ‘ara.
He begged that his sins might be forgiven;

I mua ake ka tāmate‘ia ai ‘aia, kua kaku ‘aia i te tātauro.
Before she was put to death, she begged for a cross.

2. Long for (nostalgically).

Kia kite te tamaiti kaimoumou ‘apinga i tōna ngere, kua auē ‘aia ē kua kaku i tōna metua.
When the prodigal son found himself destitute, he wept and yearned for his father;

Kua kaku ‘aia i tōna ‘enua ‘ānau.
He longed for his native land.

kake

kake,

1. (-a, -‘ia, -na). (a) Climb (i) something, climb up or get on (ki runga i) something. I tōna kake‘anga i te maunga, kua patere ‘aia ē kua ‘ati tōna vaevae. When he was climbing the mountain, he slipped and broke his leg; ‘Auraka e kake ki runga i te tumu nū teitei. Don’t go climbing up high coconut trees; Kua kake ‘aia ki runga i tōna pātikara. He got on his bicycle; ‘Ē kake ki runga i tō ‘oro‘enua. Get on your horse; ‘E maunga kake‘ia tēia e te tangata. This mountain is often climbed; ‘E maunga kake ngatā ‘a Te ‘Atukura. Te ‘Atukura is a difficult mountain to climb. Kake ki uta, go ashore. Kāre te pātete e ‘akatika‘ia kia kake ki uta. The passengers were not permitted to go ashore. Kake ki runga i te tā‘onga, accede to a title. Kua ‘aka-tupu ‘aia i te ‘au ki rotopū i tōna kōpū tangata i tōna kake‘anga ki runga i te tā‘onga. He reconciled the (quarrelling branches of the) family when he acceded to the title. Tangata kake maunga, a mountaineer. (b) Mount, serve (i a female animal). Kua tu‘etu‘e te tī nana i tōna kake‘anga‘ia e te toa ‘oro‘enua. The mare kicked when the stallion mounted her; NĀ tā‘au toa puaka i kake i tāku tī nana. Your boar served my sow

2. v.i. Rise (of sun, moon, barometer, bread, prices, terrain).

Kua kake te rā.
The sun is up;

Ka ‘aere ki te ora rua e kake mai ei te marama.
It‘ll be two o‘clock before the moon rises;

Kua kake mai te mārama ao i te ‘itinga.
Daylight came up in the east;

Kua kake te ‘oko o te ‘apinga ki runga.
The price of things has gone up;

Kua kake te vāito ‘uri‘ia.
The barometer has risen;

Kua kake te varaoa.
The bread has risen;

Kua kake tū te maunga.
The mountain rose vertically;

te au mato kake tū,
the sheer cliffs;

Kua kake te ‘ature.
The mackerel have come inshore into the shallows. (See kakake, kākakake, kākenga, kakekake, tākake-(kake).) [Pn. *kake.]