maratea1

maratea1, v.i. Lose colour, fade, pale, wan, pallid.

Kua maratea te kara.
The colours have faded;

Ka maratea te kāka‘u ō‘ou mē pu‘a putuputu koe.
Your dress will fade if you wash it a lot;

Kāre te va‘ine tini e ‘inangaro i tēnā kāka‘u nō te maratea roa.
The women won’t like that material, it’s too pale;

Kua maratea tōna pākiri nō te roa i tōna maki‘anga.
His skin was pallid after his long illness;

muramura maratea,
pale (not vivid) red.
[-mara2, tea.]

mārangaranga

mārangaranga, v.i., fq. maranga. 1. Rise, lift, lay exposed, come to the surface.

Kua mārangaranga ‘ua te kiko o te taro ki runga.
The tubers of the taro lay exposed;

Kua mārangaranga te aka o te ‘ānani ki runga i te ketu‘ia‘anga e te puaka.
The pig rooting around had exposed the roots of the orange tree;

Kua mārangaranga te au ‘ātava o te rākau i te pupu‘i‘anga mai te matangi.
Branches lifted when the wind blew.

2. Get excited, stimulated; aroused, worked up.

Kua mutamuta te tangata i tō rātou mārangaranga‘anga i te tuatua ‘ōu tei tae mai.
People chattered eagerly to each other in their excitement at the news;

Tē mārangaranga ‘ua nei mātou nō tāna tuatua i ‘akakite mai kia mātou.
We are thrilled at what he has told us.
[maranga Rr.]

mārara

mārara, v.i. Burn with a low, clear, even glow (as a fire suitable for grilling).

Tukuna te ika ki runga, kua mārara te a‘i.
Put the fish on, the fire has settled down now;

I te mārara‘anga te a‘i, kua no‘o takapini rātou ma te tunutunu i tā rātou au mōrava.
When the fire was burning low and clear they sat around it grilling their rabbitfish.
[Pn. *ma-lala.]

marangai

marangai, n. The south-east quarter (of winds).

Kua no‘o te matangi ki te marangai.
The wind sat in the south-east;

Kua ‘arara mai te matangi marangai ma te ua katoa i te āru‘anga mai.
A south-east wind got up accompanied by rain. Used in the bible where English has south wind:

e kia angiangi maira te matangi ra e marangai,
and when the south wind blew softly (Acts 27.13).
[Ce. *ma-la„ai.]

maramaratea

maramaratea, v.i., fq. maratea1. Rather pale, faded or wan.

I tōku manako, nō te vera o te rā i maramaratea ai tēnā ngā‘i i te pēni o te ‘are.
I think the heat of the sun has been fading the paintwork on this part of the house;

Kua maramaratea te rau o te tiare i te vai ‘ua‘anga ki roto i te ‘are.
The plant’s leaves have faded through being kept indoors;

E rave mai koe i tērā kāka‘u pū‘era maramaratea kia ‘ākara au.
Bring that material with the pale floral design for me to look at.
[maratea rR.]

māramarama

māramarama,

1. v.i., fq. mārama. Be light, shine, bright, clear.

I te māramara-ma‘anga mai i tēta‘i mānga, kua ‘aere ‘aia i te ‘akatē i te ū.
When it got a bit lighter, he went to do the milking;

Kua māramara-ma tōku mata i tēia au rā.
My sight has been a bit better lately;

Kāre te tau‘ētono i tupu nō te māramarama i tōna ‘akakite-‘anga i tāna tuatua.
There was no argument because he had expressed it all so clearly.

2. n. Window.

Kua ‘akatu‘era ‘aia i te māramarama kia ‘aere mai te reva meitaki ki roto.
He opened the window to let the fresh air in;

i‘o māramarama,
window pane.

‘Ōreia te i‘o māramarama kia mā meitaki.
Clean the windows thoroughly.
[mārama RR.]

maranga

maranga, v.i. 1. Rise, lift.

Kua maranga te aua‘i ki runga.
The smoke rose up;

Tē maranga maī ra tēta‘i ākā ika ma‘atama‘ata ki runga i te kiriātai.
A huge great fish was rising to the surface;

I te maranga-‘anga te pi‘a ki runga i te torōka, kua ‘akameitaki ‘aia i te aronga tei tauturu mai iāia.
When they got the box onto the truck he thanked his helpers;

Kāre au e maranga i te ‘aere, kua manuku tōku vaevae.
I can’t lift myself up to walk, I’ve put my leg out.

2. Able to be done, managed or coped with (esp. but not exclusively of tasks involving lifting).

Kua rava ‘ua tēnā, kāre ākonei e maranga iāku i te ‘apai.
That’s enough, or I mightn’t be able to carry it;

Ka maranga iā koe tēnā tua i te poupou i te tāki?
Can you manage to lift your end of the post?;

Mē ka maranga iā koe i te rave i tēia ‘anga‘anga, e ‘oki mai koe āpōpō.
If you find you can cope with the job, then come back tomorrow;

Kāre e maranga iāku tēnā tā‘onga, ‘e tangata manamanatā au.
I can’t take that job on, I‘m too busy.
[Pn. *ma-la„a1.]

mare

mare, (-‘ia), v.i. Cough, (have a) cold.

Kua mare ‘aia ma te ārai i tōna va‘a ki te ‘ōrei.
He covered his mouth with a handkerchief when he coughed;

Kua marea ‘aia i tōna inu‘anga i te vai anu.
He was seized with a cough after drinking the cold water;

Kua marea‘ia ‘a Manu, kāre e tae mai ki te ‘āpi‘i.
Manu has caught a cold, he won’t be coming to school;

E inu koe i tēia vairākau kia meitaki vave tō‘ou mare.
Drink this medicine to cure your cough quickly;

E inu i te vairākau mare ‘ē toru taime i te rā.
Take the cough mixture three times a day;

Kua mamae tōku umauma i tōku mare‘anga.
My chest hurt when I coughed. Mare ti‘e, sneeze.

‘E a‘a koe i mare ti‘e ei?
Why are you sneezing? Mare totō, whooping-cough.

‘E mare totō tō‘ou.
You have got whooping cough.
(See maremare.)
[Pn. *male.]

marae

marae,

1. v.i. Bare (of vegetation), cleared, denuded.

Kua marae ‘ua ā runga i te maunga i te kā‘anga i te a‘i.
It was all bare on the mountain after the fire;

‘E ngā‘i marae ‘ua tēia.
This place is quite clear;

I te marae‘anga o te ‘enua i te vai, kua tanu ‘aka‘ou te tangata ki te kai.
When the land was denuded by the floods, people replanted it with food crops.

2. n. A square or roughly rectangular area, bordered with stones, containing a platform or terraces, used for ceremonial and (formerly) religious purposes.

Kua ‘akauruuru te ‘ui tupuna i tō rātou ariki ki runga i te marae ma te tautopa kiā Rongo kia ‘akamanuia mai iāia.
Former generations ceremonially raised aloft their king on the marae and called upon Rongo to bless him;

Ko te ngā‘i tēia i a‘u ei ‘a Tangi‘ia i tōna marae.
This is the place where Tangi‘ia built his marae.
[Pn. *mala‘e.]

mārei

mārei, (-‘ia). Lasso; fowl trap using a running noose.

E ‘aere kōrua nā runga i ngā ‘oro‘enua e mārei mai i te toa puakatoro i roto i te ‘āua.
You two get on a couple of horses and lasso the the bull in the paddock;

Kua ‘ae te tīnana puakatoro i te māreia‘anga tāna punua.
The cow became aggressive when her calf was roped.

marama

marama, n. 1. Moon.

‘E mārama tika ai te marama i tēia pō.
The moon is very bright tonight. Marama kīkau, marama ‘ōu, new moon.

E ngaro atū ra te marama kīkau i te tāpoki‘ia e te tiao.
Then the new moon disappeared behind the clouds.

2. Month, monthly.

‘Ē iva marama o tēia punua ‘oro‘enua.
This foal is nine months old;

ā tēia marama ki mua,
next month;

Kua ko‘i marama ‘aia i tāna moni.
He drew his salary monthly;

Kua ko‘i ‘aia i tāna moni marama.
He drew his monthly salary.
(See tāmarama.)
[Pn. *ma-lama.]