oinga

oinga, nom., (Bib.) Kneading-trough.

Kua rave iora to Iseraela i ta ratou faraoa oi, kare i akaopueia, i vai ia ta ratou au oinga kai i roto i to ratou kakau, tuku akera ki runga i to ratou pakuivi.
The Israelites thereupon took their dough, unleavened as it was, wrapped up their kneading-troughs in their cloaks, and put them on their shoulders (Ex. 12.34). [oi, -nga2.]

oi

oi,

1. (-a). (a) Jerk, shake, shove or slide along.

‘Auraka e oi i te kaingākai, ka maringi te tiā ū.
Don’t shake the table, you‘ll spill the milk in the jug;

‘Auraka e oi i te pi‘a repo nā runga i te ta‘ua.
Don’t slide that muddy box over the floor; (b) Rub, stir or knead into a mass.

Kua oi ‘aia i tēta‘i ‘inu ki runga i tōna tāmaka.
He rubbed some grease into his boots;

Oia te tī mēni.
Mix up the cement;

Kua oi ‘aia i te varāoa ma te pōpō.
He kneaded the dough and rolled it into loaves.

2. v.i. (a) Lurch, rock, give a jerk, rub or graze against something.

Kua kite au i te pa‘ī i te oi‘anga i te ‘a‘ati‘anga te ngaru ki runga.
I saw the ship lurch as the wave broke against it;

I tōku ‘ōpara‘anga iāia, kua oi tōna mata ki runga i te pāruru ‘are ē kua pakiko.
When I shoved him, he grazed his face against the wall of the house and took the skin off; (b) Slip out of joint, dislocate.

Kua oi tōna rima i tōna ‘inga‘anga ē kua ‘aka‘oki‘ia.
He dislocated his wrist when he fell and it was put back in again. (See oinga; oioi; ‘akaoi(oi); ngaoi, ngāoioi; tōi(oi).) [Pn. *o‘i.]

‘ongo‘ongo2

‘ongo‘ongo2, v.i. Angry and upset, vexed, nettled, stung (with rage); bitter (of feelings).

Kua tataraara iorā Iehova, koia i anga i te tangata ki runga i te enua nei, e ongoongo rava akera tona ngakau.
And Jehovah regretted that he had created man on the earth, and he felt bitterly angry (Gen. 6.6);

Ongoongo rava akera au: e kua akaruke atura au i te are apinga a Tobia ki vao mai i te pia.
I was incensed and I threw Tobiah’s furniture out of the room (Neh. 13.8);

‘Ongo‘ongo roa tōna riri.
His blood began to boil. [-‘ongo2 RR.]

‘ongo‘ongo1

‘ongo‘ongo1, v.i. Stink (esp. of the stench of urine and similar fetid odours).

Kua ‘ongo‘ongo tēia ‘ārikiriki i te mimi o te pēpe.
These nappies stink of the baby’s urine;

I te ‘ongo‘ongo‘anga taua ngā‘ī ra i te mimi o te ‘oro‘enua, kua tāpoki ‘aia ki te one tea.
As the place was stinking with the horse’s urine, he covered it with sand;

Nō te ‘ongo‘ongo, nō reira ‘aia i kite ei ē ‘e puakani‘o tei roto i tāna ‘āua.
He could tell from the smell that there was a goat in his paddock. [‘ongo1 RR.]

‘okinga

‘okinga, nom. Place or time of returning, limit, furthest extent.

Ko tōna ‘oki‘anga tēia.
She is returning now;

‘E a‘a te ‘okinga o te mata‘iti o te tamariki i te ‘āpi‘i?
What age do children leave school?;

Ko te ‘okinga tēia i tōku ‘enua.
This is as far as my land goes;

te ‘okinga o te tai,
the high-water mark;

i te ‘okinga o te viviki,
at top speed;

i te ‘okinga i te ma‘ata o tōna reo,
at the top of his voice. [‘oki1, -nga2.]

‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu

‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu,

1. (-‘ia). Hand over, give.

Tē ‘ōatu nei au i tēia ‘enua ki roto i tō‘ou rima.
I‘m handing this land over to you;

I ‘ōatu‘ia taua ‘apingā ra kia ‘apai atu kiā koe.
The article was given to him to take to you.

2. v.i. Go on (away from speaker or place referred to).

‘Ōatu ka ‘aere, kua pō.
Go on. Let’s go, it’s dark now;

‘Ōatu rā, ka ‘aere atu rāi au.
You go on, I‘ll be along later. [‘ō1, atu2.]

‘ongi‘ongi

‘ongi‘ongi, (-a, -‘ia), fq. ‘ongi. Smell, sniff, kiss, become reconciled.

Kua ‘ongi‘ongi ‘aere ‘aia i te au pu‘era raoti.
She went around smelling the roses;

Kua riri ‘aia nō tei ‘ongi‘ongia tāna pēpe e te puakaoa.
She was angry because the dog kept sniffing her baby;

Kia oti iāia i te ‘ongi‘ongi i tōna ‘ai taeake, kua kake ‘aia ki roto i te pa‘ī rere ma te tārevareva mai.
When she had finished kissing her friends, she climbed into the plane and waved. [‘ongi RR.]

‘ōata

‘ōata, n. Name of one of the nights of the moon: the third in the series (according to most reckonings).

‘E ‘ōata tēia arāpō, ‘e pō ika. It is ‘ōata-moon
tonight, a good night for fish. [‘ō-4, ata1.] [Ce. *soata.]

‘ongi

‘ongi, (-a, -‘ia).

1. Smell something, sniff something.

Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘apinga kā.
I can smell something burning;

E tāmata i te ‘ongi, mē kua kino.
Try and smell if it has gone bad;

Kua kite atu au i te puakaoa i te ‘ongi ‘aere‘anga nā kō i te tāruta tī tā.
I saw the dog sniffing around that heap of rubbish over there;

‘Auraka e ‘aere nā mua matangi, ka ‘ongia tō‘ou ‘aungā kava e te ‘akavā.
Don’t walk upwind of him, the policeman will smell the liquor (on your breath).

2. Kiss sbdy, kiss one another, become reconciled.

Kua ‘ongi ‘aia i tāna tamaiti tei takakē ana.
She kissed her son who had been away from home;

Kua ‘ongia ‘aia e tōna au ‘oa i tō rātou ‘ārāvei‘anga.
Her friends kissed her when they met;

I tō rāua ‘ongi‘anga kua kite au ē kua ‘au tō rāua pekapeka.
When they kissed each other, I knew that the two of them had made up their quarrel;

to ratou akaruke angaia ra, ko te ongi ia o to te ao,
if their abandonment were the reconciliation of the world (Rom. 11.15). (See ‘o‘ongi, ‘ongi‘ongi, ‘aka‘ongi, tā‘ongi(‘ongi).) [Pn. *so”i.]

onge

onge,

1. v.i. Be short of (something), lack (esp. food), be in a state of famine.

Kua onge te ‘enua i te ‘ava‘ava i te tuātau tamaki.
The island was without (or short of) tobacco during the wartime;

‘Ī rua marama i tō mātou onge‘anga i te vai.
We were short of water for two months;

Ko te ‘enua onge putuputu tēia i te kai papa‘ā.
This island often runs out of imported food;

Kua onge kōrua?
Are you two hungry?

2. n. Famine, dearth, shortage.

Kua roko‘ia taua ‘enuā ra e te onge ma‘ata.
The land was overtaken by a great famine. (See ‘akaonge, tāonge.) [*ho”e.]

ongaonga

ongaonga, n. Sandflies, fruit-flies, midges.

Kua manamanatā ‘aia nō te ongaonga i tōna rama‘anga.
The sandflies pestered him when he was hunting (crabs) with a torch;

Kua kī taua putunga ‘ānani pē ra i te ongaonga.
That pile of rotten oranges is covered with fruitflies. [Ce. *o”ao”a.]

‘ōngai

‘ōngai, (Bib.) ‘ongoai. Mother-in-law, father-in-law.

Tē ora nei rāi tōku metua tāne ‘ōngai, kua ‘aere rā ki Ma‘uke.
My father-in-law is still alive, but he has gone to Ma‘uke;

Kua āru atū ra ‘aia i tōna metua va‘ine ‘ōngai.
She went away with her mother-in-law;

Tiaki aturā Mose i te mamoe a tona metua ongoai.
Then Moses went to look after his father-in-law’s sheep (Ex.3.1). [Pn. *fu”ao-ai.]

‘ōngā

‘ōngā, v.i. Extra, surplus, additional, excess.

Kua ‘ōngā tēia tua i te rākau, e ngari kia tī pū‘ia.
This end of the timber is more than we need, better cut it off;

Kāre e kino kia ‘ōngā te ‘akari, ka tūtaki rāi au.
It doesn’t matter if there are extra coconuts, I‘ll still pay for them;

Kua ‘akaue ‘aia kia riringi ‘aka‘ou‘ia tēta‘i tini ngaika ki roto, i te ‘ōngā‘anga te one.
He ordered that another tin of lime should be put in (the mixer) when extra sand was added. (See ‘akaonga.)