eaea

eaea, v.i., fq. of ea. Rise to the surface.

Kua pou rātou ki roto i te vai ē kua eaea ki tēta‘i tua i te kauvai,
they dived into the water and came up on the other side of the river;

Kua pupu‘i te aronga ruku i tō rātou a‘o i tō rātou eaea‘anga,
the divers let their breath out with a rush as they surfaced.
[ea RR.]

‘ē‘ē

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle.

Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para,
it won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet;

Paraia ki te vairākau ‘ē‘ē,
put a boil poultice on it;

‘ē1

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident.

Kua ‘ē ‘ua au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku,
I made the mistake of agreeing to what he said because I was afraid;

Kua ‘ē au i te kāpiki iā koe, nō te mea kua manako au iā koe ē ko Tara,
I called you by mistake, I thought you were Tara;

Kua pakapaka tōku rima i tōku ‘ē‘anga i te mou i te ‘āuri vera,
I burned my hand when I accidentally took hold of the hot iron;

Kāre rava au e ‘ē i te ‘akakite i teia tuatua ki tēta‘i tangata, ‘ei rotopū ‘ua ia tāua,
I certainly won’t let this story slip out to anyone else, it‘ll be just between the two of us;

Kāre i te mea ‘ē, ‘e mea ‘akakoro tika ai,
it wasn’t any accident, it was quite deliberate;

Mē ‘ē ake koe i te ‘oki ‘aka‘ou mai, e ‘apai mai koe i tēta‘i ‘uri tiare nāku,
if you should happen to come this way again, bring me a few young flower plants.

‘ē2

‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the southern group.

‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata,
there’s a stick-insect crawling on that green coconut-leaf;

Tē kai ‘ē ra te manu kāvamani,
the minah-bird is eating stick-insects;

Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘ē,
I can smell stick-insect.
[Pn. *se‘e1]

‘e‘eke

‘e‘eke, v.i., intens. of ‘eke1. Flow copiously, descend.

Kua ‘e‘eke ‘ua te toto i te puta‘anga tōna katu i te rākau,
the blood gushed when the pole struck him on the head;

Kua ‘e‘eke ‘ua te vai nā roto i tōna kāinga,
the water poured through his garden;

I nā konei rātou i te ‘e‘eke‘anga,
they scrambled down this way.
[‘eke1 rR.]

‘e‘eu

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid).

Kua purara mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama,
the sun’s rays burst into the house when I drew the curtains;

Kua ‘e‘eu ‘aia i te ‘āriki kaingākai,
she removed the tablecloth;

‘E‘eua ake te moenga kia purūmu‘ia te repo,
lift up the mat to sweep the dirt out;

‘engu

‘engu,

1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise.

‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua ai i roto i tā‘au moe inapō?,
why were you groaning in your sleep last night?;

Kua rongo au i tōna ‘engu‘anga i te ū‘anga ‘aia ki runga i te patu,
I heard him grunt when he banged into the wall;

Kua rongo au i te ‘engu i va‘o, kāre rā au i ‘aere ana i te ‘ākara,
I heard moaning outside, but I didn’t go to look.

2. v.t. Hum.

Tē ‘engu ‘uā ra ‘aia i te ‘īmene,
he’s just humming the song.
[Np. *fe

‘eva‘eva

‘eva‘eva, v.i., fq. ‘eva1. Grieve, mourn.

Kua ‘eva‘eva rātou, nō tei roko‘ia tō rātou taeake e te tūmatetenga,
they grieved because those dear to them had been visited by great sorrow;

Kua ‘akapūma‘ana ‘aia ia māua i tō māua ‘eva‘eva‘anga,
he comforted us when we were grieving.
[‘eva1 RR.]

‘erepani

‘erepani, n. Elephant.

Tē ori ‘uā ra te ‘erepani i roto i te vao rākau,
the elephants are wandering in the jungle;

‘E ni‘o ‘erepani tei umuumu ma‘ata‘ia e rātou,
they were determined to get elephant tusks. Tapuae ‘erepani, n., elephant’s-foot (a composite plant, Elephantopus).
[Eng. elephant.)

era

era, (-a, -‘ia).

1. Lever up, prize up.

Kā era tāua i tēia toka ki te kōropā,
let’s lever this rock up with a crowbar;

Mē oti tēnā rākau ta‘ito i te era, e pātiti i te mea ‘ōu,
when you’ve prized off the old plank, nail on a new one;

Kua erā‘ia te au toka mama‘ata ē kua vāvā‘i‘ia,
the large boulders were prized out and broken up.

2. A lever, wedge.

‘Ōmai i te era,
pass the lever;

E tuku i tēta‘i era ki raro i te ngūtupa kia vai ma‘eu ‘ua,
put a wedge under the door to keep it open.
(see eraera.)