ruai, rūvai

ruai, rūvai, v.i. Stale, flat, tasteless, spoilt (of vegetables, etc.).

Kua ruai tēnā taro, kāre e meitaki i te kai.
That taro is stale, it is no good to eat;

I te kore‘anga te vai puke kua kite te tangata ē kua ruai tā rātou au one taro.
When the floods subsided, the people knew that their bed of taro would be tasteless and watery;

Taria tēnā kūmara ruai ‘ei kai nā te puaka.
Take those spoilt


kumara for the pigs.

rua‘ine

rua‘ine, v.i. Aged, old (of people).

Kua rua‘ine rāi ‘aia, nō reira i kore ei e kite mamao mai ia tāua.
He is very old now, that is why he couldn’t see us from a distance;

Kua utuutu meitaki rātou i tō rātou ngā metua i tō rāua rua‘ine‘anga.
They took good care of their parents when they got old;

Tē kave nei au i te ‘apainga a teia va‘ine rua‘ine.
I‘m carrying this old woman’s things for her.

2. An old person (especially an old woman).

‘Ā tā te rua‘ine rāi tā‘au ‘ākono‘anga.
You are carrying on like an old woman;

Ka ‘apai au i tēta‘i kai nā tērā rua‘ine.
I‘m going to take that old person some food.

ruaki

ruaki, (-a, -‘ia).

1. Vomit, spew up, be sick.

Kua ruaki te pātete.
The passengers were sick;

Kua ruaki te puakaoa i tāna kai ē kua kai ‘aka‘ou.
The dog vomited and ate it up again;

Kua ruakia‘ia e te pēpe tāna ū.
The baby puked up its milk.

2. n. Vomit.

‘Ōreia te ruaki o te pēpe.
Clean up the baby’s vomit. Ruaki toto, tuberculosis, consumption.

‘E ruaki toto tōna maki.
He has got tuberculosis.
[Pn. *lua2.]

ruarua

ruarua, pl. rua1.

1. Holes, pits.

‘Akakī‘ia tēnā au ruarua ki te one kia kore e mou te vai ki roto.
Fill those holes in with sand so that water won’t collect in them.

2. (Be) pitted, broken, bumpy, rough (of sea).

‘E ngā‘i ruarua tēia, kāre e meitaki i te tanu kai.
The ground is too uneven here, it isn’t any good for putting crops in;

Kua ruarua te moana, kua tā‘uriuri te pa‘ī.
The sea was rough and the ship rolled.
[rua1 RR.]

rūketekete, rūtetetete

rūketekete, rūtetetete, v.i.

1. To shiver, shake, tremble, vibrate; shivering.

Kua rūketekete tōna kōpapa nō te anu.
He shivered with cold;

Kua rūketekete te poti i te ‘akataka‘ia‘anga te matīni.
The boat vibrated when the engine was started up;

‘E ‘apinga tika ai te rūketekete i teia pa‘ī.
This ship vibrates an awful lot;

Kua ‘akangāro‘i poto‘ia te ‘akavā‘anga i te rūketekete‘anga te va‘ine i tōna tuatua-‘anga.
The court was adjourned briefly when the woman giving evidence started to tremble.

2. n. Tremulo, vibrato.

Kua ‘āviri te tamaiti iāku nō te rūketekete i tōku reo i te ‘īmene‘anga.
The boy laughed at me because of the tremulo in my singing. Maki rūketekete, rheumatism.

rū‘au

rū‘au, v.i.

1. Old, aged.

Kua rū‘au te tangata, kāre e māro‘iro‘i ‘aka‘ou i te ‘aere.
He is an old man now, he can’t get around so well any more;

Kia tae ki tōna rū‘au‘anga kua kino tēta‘i ōna mata.
When he got old, he had trouble with one of his eyes. Māmā rū‘au, grandmother, also used for great-grandmother. Pāpā rū‘au, grandfather, also used for great-grand-father.

Ko tō‘ou pāpā rū‘au tērā?
Is that your grandfather?

2. Old man.

‘E rū‘au tērā, ‘auraka koe e ‘ākara ‘ua.
It’s an old man, don’t just stare at him.

ruko

ruko, n., (Bib. luko). Wolf.

Kia matakite i te ‘aere nā roto i te vaorākau, kā pou koe i te ruko.
Be careful going through the forest, the wolves will eat you up;

Ei reira te luko e noo katoa ai raua ko te punua mamoe.
Then the wolf too shall lie down with the lamb (Is. 11.6).
[Gk l

runga

runga, loc.n.

1. The top. In various prepositional complexes, some of the commoner of which are given below, but the meaning of which will generally be apparent from the meaning of the prepositions ‘ei, i, ki, nā, nō, tei, etc. ‘Ei runga, let it be at the top.

‘Ei runga tēnā tua, ‘ei raro tēia.
That side must go on top and this side at the bottom. I (ki) runga, at (to) the top (of), up on, on (to).

Ko te Atua i runga i te rangi tōku kite.
God in heaven (up on the heavens) is my witness;

Kā kake au ki runga i teia pū nū.
I‘m going to climb up this coconut tree. I (ki) runga ake, (to) higher up, over (the top of), above.

‘E tangata ‘anga‘anga ‘ua au, tē vaī ra te tangata i runga ake iāku.
I‘m only an employee, but there is someone over me;

Tē tautau ‘uā ra te ‘ānani i runga ake i tōku katu.
The orange is hanging there over my head.

Kāre ‘e apinga i runga ake i te rima tiringi.
No article is more than five shillings. Nā runga, along (on), by (some means of transport).

Tē kakē ra ‘aia nā runga i te ara kākenga.
He is climbing up on the ladder;

Ka nā runga au i te ‘oro‘enua.
I‘m going by horse;

nā runga i te mōtokā,
by car;

Kua ‘īmene ‘aere rātou i tō rātou nā runga‘anga i te pere‘ō.
They sang as they went along on the wagon;

Kua nā runga‘ia tāna au pūtē kai i te ‘oro‘enua.
His sacks of food were transported by horse.

2. Among.

E tu‘a i te kai venevene nā runga i te au tamariki.
Share the sweets out among the children. Nā runga ake, across over the top of. Nō runga, about, concerning, because of, on account of, due to.

Kāre ōku manako nō runga i tēnā au tumu tuatua.
I’ve nothing to say on the things down in your agenda there.

Nō runga iāia te kino i tō mātou pupu tu‘epōro.
The trouble in our football team is all due to him. Tei runga, on, up on, (present or isochronous time).

Tei runga mātou i te maunga i kite atu ei mātou i te pa‘ī.
We were up on the hill when we saw the ship;

Tei runga iā koe te mata o te tangata.
People have got their eyes on you. Tei runga ‘ua, it depends on.

Tei runga ‘ua i tā‘au e manako.
It depends on what you think. Tō runga, belonging to the top.

Ko tō runga tua tēnā, tēia tō raro.
That is the top side you’ve got there, this is the bottom. Ki runga vai, upstream.

Tei runga vai tōna ‘are,
his house is upstream.

3. The east (but subject to much local variation, cf. raro).

Ka ‘aere au ki runga i Tiki‘oki.
I‘m going up (east) to Tiki‘oki.

4. Up-wind, windward.

Kua ‘akatere mai ‘aia i tōna vaka ki runga matangi ē te ‘openga kua ruru tōku vaka.
He sailed his canoe upwind of mine and so took my wind. Tē pā‘enua i runga, the eastern islands.

Āpōpō e ‘aere ei te pa‘ī ki te pā ‘enua i runga.
Tomorrow the ship will be going up to the islands of the east.
[Pn. *lu„a.]

rourou

rourou, (-a, -‘ia), fq. rou. Hook down, etc.

‘Aere rourou kuru mai nā tātou.
Go and use the pole to pick us some breadfruit;

Rouroua te ‘ānani para, ‘auraka te mea pī.
Hook down only the ripe oranges, not the green ones.
[rou RR.]