‘ūtē

‘ūtē,

1. A song with marked four-beat rhythm, often with narrative or love interest, or composed to commemorate some event.

Tē kimi ‘ūtē ra ‘aia.
He is composing an ‘ūtē.

2. (-a, -‘ia). Sing an ‘ūtē.

Ka ‘ūtē atu au kiā koe i te ‘ūtē o te ariki.
I will sing you the ‘ūtē of the ariki; Kua pēpē‘i mai rātou i te moni ma te ‘ura i tōku ‘ūtē‘anga. They danced and threw in money while I was singing the ‘ūtē; Kāre ‘aia e ‘akatika kia ‘ūtēa tōna ‘ūtē. He wouldn’t allow the ‘ūtē about him to be sung.

uruuru

uruuru, (-a, -‘ia), fq. uru1. Penetrate, push through, thrust, poke.

E tiaki kia mārama ka uruuru mai ei kōtou.
Wait for daylight before you come through (the pass);

Kua uruuru ‘aia i te rākau ki roto i te va‘arua.
He kept poking the stick into the hole;

‘E puaka uruuru putuputu tēia ki va‘o i te ‘āua.
This pig is always breaking out of the sty;

Kua uruuru‘ia te ika ki va‘o mei roto i te toka.
The fish was poked out from under the rock.

‘uru‘uru

‘uru‘uru, (-a).

1. Body hair, fur, fleece, feathers.

Kua pākoti ‘aia i te ‘uru‘uru o te māmoe.
He sheared the sheep; Kua pākoti‘ia te ‘uru‘uru toroa i runga i te pē‘au o te moa taetaevao. The long feathers on the wild fowl’s wings were cut off; Varua te ‘uru‘uru o te puaka kia mā meitaki. Scrape the hair off the pig until (the skin) is nice and white. ‘Uru‘uru mata, eyelash. ‘Uru‘uru tuke mata, eyebrow. ‘Uru‘uru va‘a, moustache and beard, whiskers.

2. Have hair growing, be hairy, woollen (of clothes).

‘Ē ta‘i nga‘uru mā toru rāi ōna mata‘iti, kua ‘uru‘uru tōna va‘a.
He is only thirteen but he has got a moustache and beard coming; Kua manako ‘aia i te ‘akatupu i tōna ‘uru‘uru va‘a kia roroa i te ‘uru-‘uru‘anga. Once they started he decided to let his beard and moustache grow long; Kua ‘oko kāka‘u ‘uru‘uru te metua nō tāna tamaiti nō te ‘aere‘anga ki Nūtirēni. The father bought his son woollen clothes for his trip to New Zealand. Te aronga rima ‘uru‘uru, the experts. Ko te tū tēia i te rave a te aronga rima ‘uru‘uru. This is the way the experts do it.

2. (-a, -‘ia). Brush.

Kua ‘uru‘urua te repo i runga i tō piripou?
Have you brushed the dirt off your trousers?
[‘uru RR.]

‘uru‘urungā

‘uru‘urungā. Ruffled, tousled, tangled, untidy, unkempt, dishevelled (esp. of hair, feathers, but also clothes).

Nō te mea kāre ‘aia e pani i tōna rauru ki te manongi, nō reira i ‘uru‘urungā ai.
Because he never puts hair oil on, that’s why his hair is untidy;

‘E puakaoa ‘uru‘urungā tā‘au, kāre pa‘a e pā‘ī‘ia ana.
Your dog’s coat is all matted, perhaps you haven’t been bathing him;

Kua ‘aere ‘uru‘urungā ‘ua ‘aia ki te ‘āpi‘i.
He went to school looking dishevelled.

‘Uru‘urungā te mata, haggard-looking.

uta1

uta1, loc.n. Inland, landward, the interior, ashore.

Kua ‘oki ‘aia ki uta i te ‘anga-‘anga.
He went back to his work in the interior;

Ka ‘aere au ki uta i kō.
I‘ll go inland there;

Kāre te pātete e ‘akatikā‘ia kia kake ki uta.
Passengers are not allowed ashore;

Tē pē‘ea maī ra ā uta?
How have things been going inland (or on the main island)?

[Pn. *‘uta1.]

uta2

uta2, (-‘ia, utā‘ia). Carry, transport, hoist, load.

Nāku i uta mai i tēnā pūtē taro.
I brought that sack of taro; ‘E kīkau uta tītā tēnā nā māua. That’s the basket we empty our rubbish in; E uta ake koe i teia au māviri ‘akari ki runga i te torōka mē tae mai. Load these bundles of coconuts onto the truck when it comes; Ka rekareka au mē ka rauka iā koe i te uta mai i teia au pi‘a nā runga i tō pere‘ō. I’d be pleased if you were able to bring these boxes on your wagon;E uta i te mereki ki runga i te pā‘ata. Put the plates up on the shelf; Kua utā‘ia te mātipi e te tamaiti. The boy has carried off the knife.
[Pn. *uta.]

uruto‘e

uruto‘e, (-a, -‘ia). Slander sbdy, run sbdy down, gossip maliciously.

Kua uruto‘e ‘aia iā Puna ki āku.
She said nasty things about Puna to me; Kua riri au nō tei uruto‘e ‘aia iāku. I was angry because he had been running me down; ‘E va‘ine uruto‘e tangata ‘aia, nō reira ‘auraka e ‘aere ki tōna ‘are. She is always slandering people, so don’t go to her house; Kua tuatua uruto‘e rāua i te pare o taua va‘inē ra. The two of them made spiteful remarks about the woman’s hat; Ka uruto‘ea koe. You‘ll be slandered.
[uru1, to‘e.]

utauta2

utauta2, (-‘ia), fq. uta2. Transport, carry.

E utauta atu kōtou i tēta‘i pae koro, nāku e ‘akapou atu.
You carry some of the koro-sticks, I‘ll bring along the rest; Kua utauta‘ia te ‘apainga a taua va‘inē ra e māua ki tōna ‘are. We carried the woman’s luggage to her house.
[uta2 RR.]

uru1

uru1,

1. (-a, -‘ia). Penetrate, push through, enter (ki roto), emerge (ki va‘o).

Ko te ava tēia i uru mai ei tō mātou ‘ui tupuna.
This is the channel in the reef through which our ancestors came ashore; Kua uru mai ngā vaka o Tangi‘ia ki roto i te ava. Two of Tangi‘ia’s canoes came in through the pass; Kā ‘opu tāua iāia mē uru mai ‘aia ki va‘o. We‘ll catch him when he comes out; Kua uru‘ia ‘aia e te vaerua kino. He was possessed by an evil spirit.

2. Poke, thrust, jab, rake.

Kā uru au i te umu mē kua papa te kai.
I‘ll spread (i.e. poke or rake) out (the stones in) the oven if the food is ready; Tēia te rākau ‘ei uru i te ika ki va‘o mei roto i tēnā toka. Here is a pole to poke the fish out from that rock; Kua uru ‘aia i te ‘enemi ki te kōrare. He thrust at the enemy with his lance; Kua uru mai te mīmiti o te ‘ā‘ā mei roto i te va‘arua ki va‘o. The eel poked its head out of the hole; Kāre te ika i puta ana i tōna uru‘anga ki te ‘āuri. The fish was not hit when he jabbed at it with his harpoon.

3. Steer (with paddle).

Urua te vaka ki katea kia kore e ū.
Steer to starboard so that we don’t hit.

4. Spring up.

Kua uru mai te matangi tokerau.
The north-westerly wind blew.

5. A wind.

‘E uru tonga te matangi i tere mai ei mātou.
We sailed along with a south-westerly wind; Kua ‘arara maīra te uru o te tonga ē kua karekare ‘iōra te moana. Then the wind blew from the south and the sea became rough.

‘uru

‘uru, n.

1. Hair of animals and body hair of humans, fur, fleece, feathers.

Tē pākoti ‘uru ‘iku ‘oro‘enua nei au.
I‘m trimming the horse’s tail; E ‘uti‘uti i te ‘uru o te moa kia mā meitaki ka tuaki ei. Pluck the fowl quite clean before you gut it. Moa ‘uru kivi, a fowl with grey or white markings. Pare ‘uru manu, fur hat. Tākiri ‘uru, to fish with a feather lure. I tākiri ‘uru ana māua, kāre rā i rauka roa. We used feathers when we went angling, but we didn’t catch much.

2. A brush.

‘E ‘uru parai ngaika tēnā, tēia te ‘uru pēni.
That’s a whitewash brush, this is the paint brush. ‘Uru ‘anga‘anga tāmaka, shoebrush. ‘Uru varu va‘a, shavingbrush.

3. (-a, -‘ia). Brush.

E ‘uru i te ni‘o i te au pōpongi kātoatoa ka ‘aere ei ki te ‘āpi‘i.
Brush your teeth every morning before going to school; ‘Uru‘ia te repo i runga i tō pereue ka ‘aere ei koe. Brush off the dirt on your coat before you go.
[Pn. *fulu1.]

urua

urua, n. A trevally.

Kua mate tākiri te urua i te puta‘anga te ‘āuri ki te upoko. The urua died immediately when the spear passed through its head; ‘E matau ‘ī urua tēnā nā Terekia. That’s the hook Terekia fishes for urua with.
[Pn. *‘ulua.]

urunga

urunga,

1. (-‘ia), v.i. Lean (intr.) against sthg.

Tē urunga ‘uā ra ‘aia ki runga i te patu ma te ‘īmene.
She was just leaning against the wall, singing; Kāre i urunga‘ia ana teia pūtē. This pillow hasn’t been used.

2. A pillow.

Taria te urunga ki va‘o i te rā.
Take the pillows out into the sun; Tē tuitui va‘ī urunga nei māua. We are embroidering pillowcases.
[Pn. *‘ulu-„a.]