1

nā1, v.i. Abate, subside, stop (of rain or tears).

Ka ‘aere tāua, kua nā te ua.
Let’s go, the rain has stopped;

Kua nā te auē a te tamaiti i tōku mou‘anga iāia.
The child stopped crying when I held her to me. (See ‘akanā.) [Pn. *na‘a2.]

Leave a Reply