naonao1

naonao1, (-a), fq. nao1. Grope around in crevices, fish something out of a hole.

Kā tae au i te naonao i te ‘eke i roto i te va‘arua.
I can winkle the octopus out of its hole;

Inā kia naonao au ki roto i tō‘ou pūtē piripou.
Come on, let me feel in your trousers pocket. [nao1 RR.]

Leave a Reply