nāringa

nāringa, conj. If (unreal or unfulfillable condition), if only (something had happened or might happen – but it didn’t or won’t).

Nāringa i mate te tai i tēia pōpongi, kua ‘aere rāi mātou ki runga i te akau.
If the tide had been low this morning, we could have gone on the reef for sure;

Nāringa ko au koe, kāre au e ‘aere.
If I were you, I wouldn’t go;

Nāringa koe i kite i te ‘ākara‘anga i runga i tōna mata!
If you could have seen the look on his face!;

nāringa koe i ‘aere, kāre koe e tae ki reira,
if you’d gone, you wouldn’t have got there;

Nāringa ē kā no‘o mai koe,
if you could have stayed (cf.

mē kā no‘o mai koe,
if you will stay). Nāringa (…) kāre, if … not (if something hadn’t happened or mightn’t happen (but it did or will), but for.

E ngari ake te reira tangata naringa kare i anau mai.
Better for that man if he had never been born (Matt. 26.24);

Nāringa kāre koe, kua ‘oki rāi au ki Rarotonga.
But for you, I’d certainly have gone back to Rarotonga.

Leave a Reply