nāriki

nāriki, n. A short fine-meshed fishing net with a pole at each side.

Tikina atu te nāriki ‘ei tā‘ei i tēia kōpū koama.
Fetch out the

nāriki
net to catch this shoal of little goatfish;

‘E tāinamu ma‘ani nāriki tēia.
This mosquito net will make a

nāriki. [nā-4, riki.]

Leave a Reply