ni‘o

ni‘o,

1. n. (a) Tooth.

Kua ‘uru ‘aia i tōna ni‘o ‘ē rua taime i te rā.
She brushed her teeth twice a day;

‘E tamaiti ni‘o meitaki koe.
You’ve got good teeth, son;

‘Akatea i te ni‘o,
to bare the teeth. Ni‘o kai ū, milk teeth. Ni‘o kakati, incisor. Ni‘o kapu, dentures.

‘Ē‘ia te moni i tō‘ou ni‘o kapu?
How much were your dentures? Ni‘o kiko, gumboil. Ni‘o ma‘ani ‘ua, artificial teeth, false teeth. Ni‘o moni, gold tooth. Ni‘o pikika‘a, false teeth. Ni‘o ponga, molar. Ni‘o puta, decayed tooth. Vairākau ni‘o, toothpaste, teething powder. (b) Beak (of octopus).

Te ni‘o o te ‘eke,
the beak of the octopus. (c) Sting (part of wasp, bee etc.).

E kiriti koe i te ni‘o o te rango i runga i taku mokotua,
take the wasp sting out of my back. (d) Tusk.

Te ni‘o mingi o te ‘erepani,
the curved tusk of the elephant. (e) (Bib.). Horn.

Kua rave akerā Zadoka taunga i tetai nio manongi no roto i te Are, e kua akatainu atura ia Solomona.
Then Zadok the priest took a horn of oil from the tent and anointed Solomon (1 Kings 1.39). (f) Cog, cogwheel.

Kua pou te ni‘o o tōku pātikara.
The cogwheel has gone on my bike.

2. v.i. Sprout (of seeds), put out a shoot.

Kua ni‘o te ‘ua kāpati tāku i rūrū i te Mōnitē.
The cabbage seeds I sowed on Monday have sprouted;

Tē ni‘o mai nei te ‘uri o tēia pū meika.
This banana sucker is shooting. (See ni‘oni‘o, ‘akani‘o(ni‘o), kikoni‘o, puakani‘o.) [Pn. *nifo.]

Leave a Reply