no‘ono‘o

no‘ono‘o, (-a, -‘ia, -ria), v.i., fq. no‘o. Stay, live, sit.

Mē ‘aere koe ki te ‘āpi‘i, ‘auraka rava koe e no‘ono‘o i runga i te mataara.
Don’t hang about on the road on your way to school;

I tō kōtou no‘ono‘o-‘anga ki te kāinga, kāre rava tēta‘i ia kōtou i tātā pēpa mai.
All the time you were home, not one of you wrote (me) a letter;

Tēia te au no‘o‘anga ‘ei no‘ono‘o nō kōtou.
Here are some chairs for you to sit on. [no‘o RR.]

Leave a Reply