nui1

nui1, v.i.

1. Vast, large, high-ranking, important, plentiful, loud, abundant (mainly N.G.Pt. dial., Rar. tends to use

ma‘ata
in these senses).

Kua kāpiki nui atū ra ‘a Rū ki ā Tangaroa.
RŒu called out loudly to Tangaroa.

2. Esp. in the phrases (a) ‘apinga nui, (have) much wealth:

Kua ‘apinga nui ‘aia.
He is very well off;

‘E tangata ‘apinga nui ‘aia.
He is a rich man; (b) kakī nui, (have) great desire:

NŌ tōna kakī nui i te ‘anga‘anga, nō reira kua roko‘ia ‘aia e te maki ma‘ata.
He had such a lust for work that he made himself very ill.

3. Pregnant.

Kua nui tāku tīnana puaka.
My sow is pregnant;

Kua ‘ākara te taote i te au va‘ine nui.
The doctor examined the pregnant women. (See mānganui, nunui, pāpānunui, ririnui, rongonui, tukutukura‘onui, ‘akanui, ‘aka-vānui.) [Np. *nui.]

Leave a Reply