ō2

ō2,

1. (-‘ia). Find room, fit into (a space, aperture, container, garment), get into (ki roto), become involved in.

Kua pōkarakara rātou i te ō‘anga te pōro ki roto i te kī ni.
They clapped when the ball went into the goal;

Kua ō te taura ki roto i te putā nira.
The thread would go through the eye of the needle;

Kāre koe e ō ki roto i tēnā pona.
You won’t (be able to) get into that shirt;

Kia matakite, ko te ō ākonei tō rima ki roto i te ni‘o o te matī ni.
Be careful or you‘ll get your hand caught in the cogs of the machine;

Kāre rava ā‘au tuatua e ō atu ki roto i te ngākau o tērā tangata.
Nothing you say will ever make any impression on that man;

Ka ō‘ia koe e te anu.
You‘ll catch cold;

‘Auraka e ‘akatu‘era ‘ua i te tāpoki, ka ō‘ia e te matangi.
Don’t leave the top off, the air will get in;

E ō ‘ua ana rāi ‘aia ki roto i te manamanatā.
He is still always getting into trouble;

‘Auraka koe kia ō ki roto i te kino.
Don’t you get involved in crime;

E tāmata i te tāuru nā roto i te māramarama, pēnei kā ō.
Try and put it in through the window, maybe it‘ll go.

2. v.i. Have sufficient space (to admit something), be roomy enough.

E ‘eke koe ki raro, kāre e ō.
Get down, there’s no room;

Kāre e ō tēnā pona iā koe, ‘e meangiti roa.
That shirt won’t fit you, it’s too small. (See ‘akaō.)

Leave a Reply