‘oka

‘oka, n. Lunar-tailed Cod (Variola louti).

Ka ‘aere rāi māua ka ‘ī ‘oka.
We‘re going to fish for

‘oka, too; ‘Ī rua ‘oka i runga i te tui ē te rōtea.
There are two

‘oka
cods on the string and a

rōtea
parrotfish.

Leave a Reply