‘oma

‘oma, n. A heavy adze used to shape planks.

I nā, kia ‘akakoi‘ia tō oma.
Come, let’s sharpen your adze;

‘E a‘a te rākau o tēnā kakau ‘oma?
What sort of wood is it in the handle of that adze? [Tah. ‘oma < Ce. *koma1.]

Leave a Reply