‘ō‘ō2

‘ō‘ō2, n. Round spot or dot.

‘E mama‘ata roa te ‘ō‘ō i tēnā kāka‘u, kāre au e ‘inangaro.
The dots on that material are too large, I don’t like it. (cf.

‘ō‘ō3.)

Leave a Reply