‘ō‘ō3

‘ō‘ō3, n. A light brown cardinal fish (Apogonidae) with a large head and big eyes.

Ko tēnā toka tā‘au e tū na, ‘ē toka ‘ō‘ō.
That (coral) rock you are standing on usually harbours a lot of

‘ō‘ō; ‘Ē ‘ō‘ō tērā e paopao ra i te maunu.
That’s an

‘ō‘ō
nibbling at the bait. [Pn. *foo2.]

Leave a Reply