‘ora1

‘ora1,

1. n. The fish-poisoning plant, Tephrosia (mātā‘ora).

Rerua mai te ‘ora.
Pound up the

‘ora
(roots);

Ko te au akā ‘ora mama‘ata ‘ua tā‘au e kiriti.
Dig out only the large

‘ora
roots.

2. v.i. Go fishing using Tephrosia, barringtonia, lindane or other narcotic.

‘E ra‘i tā rāua ika i tō rāua ‘ora‘anga.
They caught a lot of fish using poison;

I ‘ora‘ia ana tēnā kāoa e māua i nana‘i.
We fished that rock using poison yesterday. (See ‘ora‘ora1, mātā‘ora.)

Leave a Reply