‘ōrive

‘ōrive, n. Olive, olive tree.

‘E rārā ‘ōrive.
It was an olive twig;

Kua ‘oko mō‘ina ‘inu ‘ōrive ‘aia.
She bought a bottle of olive oil;

E tika aina, e aku au taeake, i te suke kia akaua mai i te ‘ōrive?
Is it possible, my friends, for the fig tree to bear olives? (Jam. 3.12). [Eng. olive.]

Leave a Reply