‘ōu

‘ōu,

1. v.i. New, recent, young.

Tē ‘ōu nei rāi tēia matī ni.
this engine, is still quite new; ‘e

mōtokā ‘ōu tōna.
he has a new car;

‘e a‘a te nūti ‘ōu i tēia pōpongi?
what is the latest news this morning?;

‘e ‘ākara‘anga ‘ōu tēna ‘oro‘enua.
that horse looks young;

‘e tamaiti ‘ōu ‘ua, kā ta‘i nga‘uru ma ‘ā pa‘a ōna mata‘iti,
just a young lad, fourteen maybe; i

‘aere ‘ōu ‘ua mai ‘aia ki tēia ‘ōire.
he has only recently arrived in the village.

2. sub. conj. Before (in time).

‘Ōu ‘aia kā tae mai ei, kua kite kē ana au i tōna ‘akakoro‘anga.
even before he arrived, I had already realised what the scheme was;

‘ōu te rā ka ‘opu ei,
before the sun sets. (See ‘aka‘ōu, ‘aka‘ou, ‘ōu‘anga.) [Pn. *fo‘ou.]

Leave a Reply