‘ou2

‘ou2, n. Sweat, vapour, steam, condensa-tion.

Tā‘aua tō ‘ou
. wipe your sweat off

; kua pata tōna ‘ou.
he came out in a sweat;

kua mā‘ū te putē tāpoki umu i te ‘ou.
the sacks covering the oven were damp with steam;

tē ‘aerē ra te ‘ou nā roto i te va‘a o te tī kata.
there is steam coming out through the spout of the kettle.

Leave a Reply