pa‘apa‘a

pa‘apa‘a. Praise, glorify, boast.

Te tiaki marie ra te paapaa ia koe, e te atua, i Ziona.
Praise awaits you, oh God, in Zion (Ps. 65.1);

E manganui tei paapaa i te kopapa nei, e paapaa katoa oki au.
And there are many that glorify the flesh and I do so too (2 Cor.11.18).

Leave a Reply