pā‘aruā

pā‘aruā, v.i. Careless, negligent, slapdash.

Kua ‘akaruke‘ia ‘aia i te ‘anga‘anga nō te pā‘aruā.
He was dismissed for negligence;

‘E tangata pā‘aruā koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga.
You are careless about your work.

Leave a Reply