pae2

pae2,

1. n. Side (that part which flanks, borders, edges).

E no‘o mai rā koe ki taku pae kia papa atu au i tō‘ou tupu‘anga.
Come and sit by my side and let me recite your genealogy;

ki tēta‘i pae i te kauvaī ra,
to the other side of the river. Te pae kauī, the left side. Te pae katau, the right side. Te pae rangi, the horizon.

Kua ‘opu te marama ki raro i te pae rangi.
The moon has set. Te pae tai, the seashore. Te pae vai, side of freshwater stream, lake. I (ki) te pae, beside.

I tuku au i tō pēni ki te pae i te mō‘ina ‘inika.
I put your pen down beside the ink bottle. Te pae ki raro, lower or leeward side.

I tōku kite atu‘anga i te toka i mua, kua kāpiki atu au i te rangatira kia tuku i te poti ki te pae ki raro.
When I saw the rock ahead I shouted to the helmsman to let the boat go to leeward of it. Te pae i (ki) runga, the upper or windward side. Te pae i (ki) tai, the seaward side. Te pae i (ki) uta, the landward side.

2. n. Part.

E ‘anga‘anga koe i tā‘au pae kia oti ē vai‘o kia rave ‘aia i tāna pae.
You get your part of the work done and let him get on with his;

E ‘apai koe i teia pae i te ika nā tō‘ou taeake.
Take this share of the fish for your friend. Tēta‘i pae, some.

E utauta kōtou i tēta‘i pae koro, nāku e ‘akapou atu.
You carry some of the stakes, I‘ll carry the rest;

Kua tūpākū‘ia te au ‘apinga ē kua ngaro tēta‘i pae.
The things in stock were checked and some were missing. Tēta‘i pae tangata, some of the people. Te pae kē, different sides, different factions.

Te vaira oki te vare‘ae, e te taumāro, te pae ke, i roto ia kotou na.
Also there exist jealousy, dispute and factiousness among you (1 Cor.3.3). Te pae ‘openga, The eleventh hour, the last minute.

Kua tae mai te tauturu i te pae ‘openga.
Help came at the eleventh hour.

2. (-a), n. Plait a border design, border design.

Kua pae taku māmā i tāna moenga ki te ‘ā ‘ūtū ē te nono.
My mother plaited the border of her mat with plantain and Morinda bast;

‘E mānea te pae o teia moenga.
The design round the border of this mat is beautiful.
(see ‘akapae(pae), kōpae, paepae, paevai, tāpae(pae), tūpae, urupae.)
[Pn. *pae1.]

Leave a Reply