paieti

paieti, n., (Bib.). Piety, devoutness.

E rave ana ratou i te paieti i te angai anga i to ratou uaorai ngutuare.
Let them practise piety by supporting their own household (1 Tim. 5.4). Te aronga paieti, religious people.
[Eng. piety.]

Leave a Reply