pā‘ī‘ī

pā‘ī‘ī, v.i. Squashed, crushed, beaten up, run over.

Kua pā‘ī‘ī ā mua i te torōka i te ‘ū‘anga ki runga i te poupou.
The front of the truck was crushed when it ran into the post;

E tari koe i tēnā au nītā pā‘ī‘ī nā te puaka.
Take those crushed pawpaws along for the pigs;

Kua pou te meika para i te pā‘ī‘ī.
All the ripe bananas were squashed;

Kua pā‘ī‘ī te tamā‘ine i te mōtokā i napō.
A girl was run over by a car last night;

Kua pā‘ī‘ī roa ‘aia i tō rāua moto‘anga.
He took a real hammering in their bout;

‘e tangata putāngi‘u pā‘ī‘ī,
a pug-nosed man.
[pā-7, ‘ī1 RR.]

Leave a Reply