paikea

paikea. Barren, infertile (only as modifier of one, ‘enua).

Kua tanu ‘aia i te au rākau, kāreka tei tanumia ki te ngā‘i one paikea, kua tupu maī ra ē kāre i roa kua mate.
He put some trees in, but those planted in infertile soil, they sprouted, but died off before long;

Topa iora tetai pae ki runga i te ngai paikea, kare i rai te one i reira.
Some seeds fell upon barren ground where there wasn’t much soil (Matt. 13.5).

Leave a Reply