pāmu3

pāmu3,

1. (-a, -‘ia). Pump, spray (with pressure device), syringe, administer an enema.

E pāmu koe i te pātikara.
Pump the bike up;

Kua pāmu‘ia e Taka te mōrī kia mārama meitaki.
Taka pumped the lantern up to get good light;

Kua pāmu ‘aia i tāna tōmāti ki te vairākau.
He sprayed his tomatoes with insecticide;

‘Aere ki te taote kia pāmu i te tāturi ki va‘o i roto i tō‘ou taringa.
Go to the doctor to get the wax syringed out of your ear;

Kua tā‘uka‘uka te nēti i te pu‘a i mua ake kā pāmu ei i te tamā‘ine maki.
The nurse lathered up the soap and then gave the sick girl an enema.

2. n. Pump, sprayer, syringe.

Kua ‘oko kiri pāmu pātikara mai au.
I’ve bought a bicycle-pump connection;

Nā‘ai te pāmu i pāmu‘ia ai tā‘au kāpati?
Whose sprayer did you use when you did your cabbages?
[Eng. pump.]

Leave a Reply