pā‘oa

pā‘oa. Used in the Bible in the phrase kāka‘u paoa, sackcloth, mourning garment.

E kua tapoki iora iaia uaorai ki te kakau paoa, e kua noo iora ki raro i te reu.
And then he covered himself with sackcloth and sat down in the ashes (Jon. 3.6).

Leave a Reply