papa2

papa2,

1. v.i.

(a) Crouch, keep down, low or flat; subside.

Kua papa te tamariki ki raro i muri mai i te toka i tō rātou kite‘anga ia mātou.
The children crouched down behind the rock when they saw us;

‘Aere mai kā uru tāua ki te moana, kua papa te ngaru i tēianei.
Come on, let’s put out to sea, the waves have subsided now;

Papa rava akera te manava o Saula.
And then Saul’s evil mood subsided (1 Sam. 16.23).

(b) Arranged in position, prepared, ready, ready to hand.

Kua papa tōna rauru i tōna peru‘anga.
He had combed his hair into place;

Kua papa tā‘au kai nō te ‘āriki i te manu‘iri?
Is your food ready to entertain the guests?

Kua papa te au mea kātoatoa.
It’s all set, everything is ready;

I te papa‘anga tāna au ‘apinga tautai, kua kāpiki ‘aia iā Tiki.
When he’d got his fishing gear all ready, he called Tiki;

E kāpiki mai mē papa kōtou.
Shout when you are ready;

Kua vao‘o ‘aia i tēta‘i ngā‘i papa ‘ua.
He left it in a handy place.

(c) Resolved, come to a decision (of the mind).

Kua papa tōku manako i tēianei.
I’ve made my mind up now;

Kua papa tōku manako i tēianei nō te ‘akakite kiāia mē ‘oki mai ‘aia.
I’ve decided now to tell him when he gets back.

2. (papā‘ia).

(a) Hold in position, in

papa i te ū or kōpū,
put on a bra (or corset).

Kua papa te va‘ine i tōna ū.
The woman wore a bra.

(b) Recite (a genealogy), recount, relate (esp. historical events or tales of the past).

Kā papa atu au kiā koe i te tupu‘anga o tō‘ou ‘ai tupuna.
I‘ll tell you the story of your ancestors;

Kua papā‘ia e te tumu kōrero te tuatua o Ma‘uta ki te ‘are kōrero i Ngātangi‘ia.
The local historian related the story of Ma‘uta at the community centre in Ngātangi‘ia. Papa tupuna, genealogies, old legends.

3. n.

(a) Bed-rock, flat slab or shelf of rock.

Ko te papa tēia i patere ei au i tō māua ‘oro‘anga ki ta‘atai.
This is the flat shelf of rock where I slipped as we were running down to the beach;

te papa o te kauvai (or moana),
the bed of the river (or ocean);

Kua ū te ‘auri ki runga i te papa i tōna pātia‘anga i te vete.
The harpoon struck the flat bed (of the lagoon) when he speared the goatfish.

(b) Foundations, flat base on which a house is built.

Kua patu rātou i te papa o te ‘are.
They built the (concrete) base of the house.

(c) Slate, steel plate

(papa ‘āuri),
tablet, flat board, plank

(papa rākau). Kua tātā‘ia te au ture ‘ē ta‘i nga‘uru ki runga i te papa.
The ten commandments were inscribed on a tablet;

‘E papa raranga moenga tēnā nā taku māmā.
That is the board my mother uses for plaiting mats;

Nō ‘ea tēnā papa rākau?
Where has that plank come from?

(d) Flat of the back (the area above the buttocks around the base of the spine).

Kua mamae tōku papa.
I have a pain in the flat of my back.

(e) Layer, stratum.

E ‘akatika meitaki kōtou i tēnā papā nū ka ‘akautāi i tēia au potonga rākau.
Get that layer of coconut logs straight before you lay these on top.

(f) Shoal of fish, wave of attacking soldiers.

‘Ē rua papa mōrava tā mātou i kite i te ‘eke‘anga ki roto i te maka‘atu.
We saw two shoals of rabbit-fish swimming down into the fish-weir;

Kua tā rātou i te papa rua.
They killed the first wave.

4. That which holds in position. Papa ū, bra. Papa kōpū, corset. Papā ivi (tangata), the human skeleton.

5. prop.n. The earth mother of Polynesian mythology.
(see ‘akapapa-(papa), ‘āpapa(papa), papa‘ā, papa‘anga, papapapa, papatini, tāpapa(papa), (‘aka)-tīpapa.)
[Pn. *papa1.]

Leave a Reply