pāpāki

pāpāki, n. Part (of a larger whole or number), portion, share.

Kua mamae tēia pāpāki iāku.
I’ve got a pain in this part;

E ‘uri i te pāpāki taratara o te rākau ki roto ē te pāpāki pateka ki va‘o.
Have the rough side of the wood facing inwards and the smooth side facing outwards;

Nāku tēia pāpāki ‘akari nā‘au tēnā.
This is my share of the coconuts, those are yours. Tēta‘i pāpāki, some of, a part of.

Kua ‘aere mai tēta‘i pāpāki tangata ki te ‘anga‘anga, kāreka te ma‘ata‘anga kua no‘o ki te kāinga.
Some of the men came to work but the majority stayed at home;

E ‘ōake koe i tēta‘i pāpāki i tā tāua tuava nā tērā va‘ine rua‘ine.
Give some of our guavas for that old lady to have.
(see (‘aka-,tā-)-pāpākita‘i.)

Leave a Reply