papa‘u

papa‘u, (-‘ia). Conclude (an agreement), draw up (laws, regulations, contract).

I papa‘u ana tāua i tēta‘i kōreromoru, i tēia nei, te ‘akakore nei au i tē reira.
You and I made a contract, now I am renouncing it;

Kāre e rauka ia rātou i te ‘oro‘oro ki te kāinga nō te kōreromotu tei oti ia rātou i te papa‘u.
They couldn’t walk out (on strike) because of the contract they had entered into;

I tō rātou papa‘u‘anga i tēia ‘īrava ture.
When they drew up this clause in the law;

Kua papa‘u rātou i te au ture nō te ‘akatere‘anga i tā rātou tā‘okota‘i.
They drew up a set of regulations governing the running of their organisation.
[? pa‘u1 rR.]

Leave a Reply