pāpōro

pāpōro, v.i., n. (Play) cricket or other game involving bat or racquet and ball.

Kua ‘oko rākau pāpōro mai au.
I’ve bought a cricket bat. Moenga pāpōro, cricket mat. Pāpōro tēniti, to play tennis.
[1, pōro1.]

Leave a Reply