pāpū

pāpū, v.i.

1. Level, even.

Kāre i pāpū meitaki tēia ngā‘i i tō kōtou ‘akatika‘anga.
You haven’t levelled this place out very evenly;

‘E ngā‘i pāpū tēia, ‘ei tanu tōmāti.
This is a level patch, good for planting tomatoes;

I te pāpū‘anga te one i te ‘akatika, kua ‘āua rātou takapini ē kua tanu ki te matie ‘ei ngā‘i tēniti‘anga.
When the soil had been levelled they fenced it round and grassed it to make a tennis court;

E tuku i te pi‘a kia pāpū meitaki.
Set the box down so that it stands level (and won’t wobble).

2. Certain, sure, clear, definite, confirmed.

Kua pāpū te ora e tae mai ei te pa‘īrere.
The plane’s arrival time has been confirmed;

Kāre i pāpū iāku mē kā tae mai te pa‘ī āpōpō.
I‘m not sure whether the boat will arrive tomorrow;

Mē kā kau koe ki runga i tērā motu, ‘e mea pāpū ē ka maremo‘ia koe.
If you swim out to that island you‘ll be drowned for sure;

‘E tuatua pāpū tāku e tuatua atu nei kiā koe.
It’s definite what I‘m telling you now;

Kā tae mai te pa‘ī i te ora varu i te pōpongi? ‘Āe, pāpū.
Will the ship get in at eight in the morning? Yes, definitely;

E ‘akataka koe i tō‘ou manako kia pāpū meitaki.
Explain what you have in mind so that it is quite clear;

‘e mea pāpū nō te ‘ē‘ē,
a sure thing (cure) for boils.
(see ‘akapāpū.)
[Ce. *paapuu.]

Leave a Reply