parangi2

parangi2, n. Yellowfin Surgeonfish (Acanthurus xanthopterus).

Ko te toka tēia i pātia ai au i te parangi.
This is the rock where I speared the

parangi; ‘E toka parangi mama‘ata tēia.
There are a lot of big

parangi
around this rock.
[Pn. *pala„i1.]

Leave a Reply