parai2

parai2, in u‘i parai, a type of yam, large, white, taking nearly a year to mature (? Dioscorea mummularia).

‘E ma‘ata tāku u‘i parai i tanu ei.
I’ve planted a lot of

parai
yams.
[Pn. *palai.]

Leave a Reply