parāni2

parāni2, v.i., n. To put up a stake at poker without examining one’s cards, a blind bet.

Kua parāni au, nā‘au te ‘ākara i te pere i tēianei.
I’ve bet blind, you can look at the cards now;

‘Ē rima tirīngi te parāni.
The blind bet is five shillings.
[Eng. blind.]

Leave a Reply