parapore

parapore, n., (Bib. parabole). Parable.

Kua tatau putuputu ‘aia i te parapore o te tamaiti kaimoumou ‘apinga.
He often read the parable of the prodigal son;

I apii paraboleia atu kotou e au i teianei au tuatua.
I have taught you these things in parables (John 16.25).
[Gk parapolē.]

Leave a Reply