pātiri

pātiri, n. Battery.

E ‘oko mai koe i tēta‘i ngā pātiri mōrī pata nōku?
Would you buy me two or three torch batteries?;

Tē tiāti pātiri nei au.
I‘m charging the battery

.
[Eng. battery.]

Leave a Reply