pātoa

pātoa, v.i. Callous(ed), (have) corns or friction blisters.

Kāre au e meitaki i te mou ‘aka‘ou i te toki, kua pātoa tōku rima.
I can’t grip the axe properly any more, my hands are blistered;

Kua pātoa‘ia tōna mangamanga vaevae meangiti, nō te mātau kore i te ‘ao‘ao tāmaka.
She got corns on her little toes because she wasn’t accustomed to wearing shoes;

Kāre i meitaki te pātoa i runga i tōku rima.
The callouses on my hands aren’t any better.

Leave a Reply