3

3, (tā‘ia).

1. Hit, strike, fight, attack, thrash, beat, rout (opposition), kill, slaughter, take (a trick at cards). Taia! Hit him! Attack him!;

Kua tā ‘aia iāku.
He struck me;

‘Ea‘a rāua i tā ai?
Why did they fight?;

Kua tā mātou i taua pupū ra ē kāre ‘e ‘ape toe ia rātou.
We gave that team a real hammering and they couldn’t do a thing about it;

Ko te ‘apinga tā manu tēnā a te ‘ētene.
The heathens used that implement for killing birds. Ngā‘i tā‘anga manu, slaughterhouse;

Kāre te au puaka nō te umukai i taia ake.
The pigs for the feast haven’t been slaughtered yet;

Rūa‘ia, nāku e tā.
Duck it (the trick), I‘ll take it;

Kua tā ‘aia i taku ‘ai ki te ‘uri.
He trumped my ace. Tā kia mate, beat to death, finish sbdy or something off.

Kā tā tātou i teia ‘anga‘anga kia mate.
Let’s get this job polished off. Tā kata kūmara, to take sweet-potato cuttings for propagation.

Mei te tā kata kūmara mai mātou.
We’ve come from taking sweet potato cuttings;

Tā‘ia te kata kia rava.
Take enough cuttings.

2. Blame, knock.

‘Auraka e tā ‘ua iāia.
Don’t blame him without reason.

3. n. A fight.

‘E tā tei runga i te purūmu.
There was a fight in the street. ‘Akatupu tā, start a fight. Pati tā, challenge to a fight.
[Pn. *taa1.]

Leave a Reply