tā‘au1

tā‘au1, pronominal cplx tā(-)3 plus -‘au6. Your, yours.

Nā‘ai tā‘au ko‘u i ‘akaū mai?
Who sent you your parcel?;

Tēia tāku, tērā tā‘au.
This one’s mine, that’s yours over there;

te puka tā‘au i ‘inangaro,
the book you wanted;

‘Ea‘a tā‘au i tuatua ai kiāia?
What did you say to him?;

‘Ea‘a tā‘au?
What have you got?;

‘Ea‘a tā‘au i roto i tēnā paekete?
What have you got in that packet?

Leave a Reply