rōta‘i

rōta‘i. Unanimous, united, (subj. manako, ngākau, etc.).

Ka manuia te ‘akakoro‘anga mē rōta‘i te ngākau.
The project will succeed if all are united in purpose;

Kua ‘aere rekareka mai rātou ma te rōta‘i o te ngākau.
They came along cheerfully with but one thought in their minds;

Kua rekareka te ‘aka‘aere i te rōta‘i‘anga te manako o te tangata i te rave‘anga i te ‘anga‘anga.
The organiser was pleased at the way they all cooperated in the work.

roa2

roa2, post-nominal and post-verbal part. A general intensive; definitely, certainly, completely, absolutely, quite, very, too.

Kāre roa au i tuatua kiāia.
I certainly never said anything to him;

kāre roa,
certainly not;

Tika roa tā‘au tuatua.
What you say is quite right;

Kua ‘inga roa te pou.
The post fell right over;

E poto roa teia rākau.
This pole is too short;

‘E poto roa te taime, kāre e rauka iāku i te ‘aere atu.
The time is too short, I shan’t be able to go;

‘E manako meitaki roa tēnā.
That’s a really good idea;

Ko rātou roa rāi ka ‘aere mai.
They simply must come;

i te ‘openga roa,
right at the very end;

te kītā ‘ōu roa,
the brand new guitar.
[Pn. *loa2.]

roāngarere

roāngarere. Extremely long or tall, great length.

‘E rākau roāngarere tēia, tīpūa kia poto mai.
This stick is very long, cut it down a bit;

Ko te kauvai roāngarere rava atu tēia i konei.
This is the very longest river in the country;

‘e tangata roāngarere,
a very tall man;

Ka roāngarere te taura mē pa‘u koe ki tēia.
The rope will be too long if you join this one on.

riririri

riririri, (-a, -‘ia), fq., dim. riri1.

1. (Be) irritable, angry, etc.

Ka ‘akaruke te aronga ‘anga‘anga mē riririri koe kia rātou.
The workmen will leave if you are always angry with them;

‘E tangata riririri vave ‘ua ‘aia, ‘auraka e tātī‘ae‘ae.
He has got a very quick temper, don’t tease him;

Kua tuatua riririri mai rātou kiāku, kāre rā au i pa‘u atu.
They all spoke angrily to me, but I didn’t answer;

Ka riririria koe e te va‘ine tini mē ‘akatau putuputu koe i te ‘uipā-‘anga.
The women’s organisation will be annoyed with you if you stay away from their meetings too much.
[riri1 RR.]

rara‘i

rara‘i, pl., fq. ra‘i. Great, large (size only).

Kua rara‘i mai te ‘ānana punua puaka ā‘au.
Your piglets are getting bigger now;

Nō te rara‘i i te tamariki i roto i tō kōtou pupu tu‘epōro, nō reira tō mātou i mataku ei.
The boys in your rugby team are much bigger, that’s why our boys are frightened;

I te rara‘i‘anga tāna au tamariki, kua tuku ‘aia ia rātou ki te ‘āpi‘i i Nūtirēni.
When his boys were big enough, he put them to school in New Zealand;

Ko te au tamariki rara‘i ‘ua tā kōrua e ‘apai.
You two just take the bigger children.
[ra‘i rR.]

ra‘ira‘i1

ra‘ira‘i1, fq., pl. ra‘i. Large (of numbers, amounts), numerous.

‘E ra‘ira‘i te tangata i kō.
There are lots and lots of people over there;

Kā roa te ‘uipā‘anga mē ra‘ira‘i te manako.
The meeting will take a long time if there are a lot of proposals (or view-points expressed);

Kua kinokino tōna ngākau nō te ra‘ira‘i te tuatua tei tae kiāia.
He was very worried about all the stories that reached her ears;

‘E tangata manako ra‘ira‘i tika ai koe.
You have a lot of ideas.
[la‘i RR.]

viti

viti. Be lively, vigorous, energetic; liveliness.

Kia vitiviti te tangi o te pātē.
Get a good lively rhythm on the drums;

‘E tangata vitiviti ‘aia i te au ‘anga‘anga kātoatoa.
He is most energetic and active at everything;

Kua reka māua i tērā tamaiti nō te vitiviti.
We are pleased with that boy because he has been energetic.

veravera

veravera, (-ā, -‘ia). Continuously hot, feverish, burning, pungent.

Kua veravera te motu i runga i tōku vaevae i te mā‘ū‘anga i te tai.
The cut on my leg (burned) when I got the sea water over it;

‘E maki pa‘a tēnā tamaiti, nō reira i veravera ai.
Maybe the child is ill and that’s why he is so hot;

Kāre au i kai i te tai ‘ōporo nō te veravera.
I wouldn’t eat the chilli sauce, it was too hot;

Kua veraverā‘ia te tamaiti e te ‘ōporo.
The chillies made the child feel hot. Raore veravera, peppermints.

Ka ‘inangaro au ‘ē rua paunu raore veravera.
I want two pounds of peppermints.
[vera RR.]

veru

veru,

1. Ragged, frayed or cut piece(s), loose end(s).

‘Akaputua te veru kāka‘u ki roto i te paoke pēpa.
Put all the bits and pieces of cloth into the carton;

E kopi i te ‘ope o te kāka‘u kia ngaro te veru.
Fold back and hem the edge of the material so the ragged (frayed) edge doesn’t show;

‘E veru taura tērā‘o i roto i te pēni.
There is a strand of rope in the paint there.

2. Ragged, frayed, tattered, ripped.

Kāvea mai tō pona kia tīvae‘ia te ngā‘i i veru.
Bring over your dress so I can patch it where it is torn. ‘Apinga veru, tassel, fringe (but not of hair).

‘Ea‘a tērā‘o ‘apinga veru i runga i tō pona?
What is that tassel thing on your dress?
[Ce. *weru.]

venevene

venevene, fq., dim. vene. Rather sweet.

Nō reira i venevene ei, nō tei tuku koe i tēta‘i māngā-tuka ki roto.
You put a little sugar in, that is why it is sweet;

Kua tau ‘ua te venevene.
It is quite sweet enough. Kai venevene, sweets.

‘Okona mai tēta‘i kai venevene nā te tamariki.
Buy some sweets for the children.
[vene RR.]

varevare‘ae

varevare‘ae, (-‘ia), fq. vare‘ae. Jealous, envious.

Kāre au i kite i te tumu i vare-vare‘ae ei rātou kiāku.
I don’t know what has made them jealous of me;

Kua vare-vare‘ae te va‘ine nō te paru i tāna ‘ura.
The women envied her lissom dancing;

nō tōna varevare‘ae kiāku,
because he is always jealous of me;

Kua riro tō Tāvita tā‘anga ia Koria ‘ei varevare‘ae‘anga nō Taura.
David’s slaying of Goliath made Saul jealous of him.

varivari

varivari, fq. vari. Muddy, swampy, soiled.

Ka varivari tō kāka‘u mē nā konei koe.
If you go this way your clothes will get muddy;

E tāpoki i te ngā‘i varivari ki te one tea.Put sand over the muddy patches; Kua varivari tōku rima i te toto puaka.
My hands were soiled with pig’s blood;

Kua kuku au i tōku vaevae piripou nō te varivari i te mataara.
I turned my trouser legs up because the road was muddy.
[vari RR.]