māri

māri, conj., prep., sentence adverb. 1.

Māri ake, māri ‘ua ake,
thanks to, thanks entirely to, fortunately.

Māri ‘ua ake koe i tae mai ei au ki tēia ‘enua mānea.
It is thanks entirely to you that I came to this lovely country;

Māri ake koe i ‘akatika‘ia mai ei e taku pāpā kia ‘aere mai ki te teata.
Thanks to you my father let me come to the pictures;

Māri ake au kia ‘aere mai i pu‘a‘iāi te kāka‘u,
thanks to my coming the clothes have got washed.

2. Māri rā, māri ‘ua mē, except, except if, unless.

Ka ‘aere pou roa mātou, māri rā te tamariki.
We are all going, except for the children;

Kāre ‘e tangata toe, māri ‘ua ko Tere.
There is no one left, except Tere;

‘Auraka e ‘aere ki roto māri ‘ua mē ‘e tika‘anga tō‘ou.
Don’t go in unless you have permission;

Kā pou te varāoa mata māri ‘ua mē kā tae mai te pa‘ī.
There won’t be any flour left unless the ship comes.

3. Therefore, for the reasons stated (mainly biblical, cf. Tah. maori).

E apai mari i ta Kaisara kia Kaisara.
Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s (Matt. 22.21);

Auraka mari kotou e mataku, e maata to kotou meitaki i to te au manu rikiriki e manganui.
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows (Matt.10.31).

‘aere

‘aere, (-ia).

1. Go, walk, proceed, progress.

‘Aere atu!
Go away, go on!;

‘Aere mai!
Come here!;

Kāre ‘e tangata i kite i tōna ‘aere‘anga ki va‘o.
Nobody saw him going out;

‘Aere ‘āngaia te puaka!
Go feed the pigs!;

‘Aere tikina ‘aia!
Go fetch him!;

Kua ro‘iro‘i ‘aia i te ‘aere.
He is tired of walking;

‘E motu ‘aere‘ia tēia e te tangata i te au rā ‘ōrotē.
People often visit this island on holidays;

Ka ‘aere‘ia tēia ‘are ‘ura e te tangata mē reka tā kōtou ‘akatangi.
This dancehall will be well attended if you play well;

Te ‘aere mārie nei te pītiniti.
Business is slow;

Kua ‘aere kē te pō‘aki pupu‘i mei te tāpa‘o.
The bullet went wide of the target;

Ka ‘aere ki te ora rua e kake mai ei te marama.
It will be two o‘clock before the moon rises.

2. adv. (usu. after verbs), here and there, around and about, while going along.

Kua kimi ‘aere ‘aia iāku.
He searched around for me;

Ka ‘aere au ka ori ‘aere.
I‘m going for a stroll around;

‘Auraka e titiri tītā ki raro ‘aere i te pū rākau.
Don’t go throwing rubbish around under the trees;

Kua auē ‘aere ‘aia ki te kāinga.
She went home crying;

Kua mou ‘aere rātou i tō rātou putāngi‘u.
They went around holding their noses;

‘E au to‘uto‘u ‘aere tei runga i tōna moenga.
There were stains here and there on her mat. ‘Aere ka…, to start to, to be going to.

Kua kerekere te rangi, ka ‘aere pa‘a kā ua.
The sky is black, maybe it is going to rain;

Ka ‘aere ‘aia ka auē.
She is going to cry;

Ka ‘aere ka muramura.
It is starting to go red. ‘Aere ki mua, go ahead, make (good) progress.

Ka ‘aere te ‘anga‘anga ki mua mē tā‘okota‘i kōtou.
The work will go ahead well if you cooperate;

‘e māpū manako pakari kia ‘aere ki mua,
a young man bent on getting on. ‘Aere rā, goodbye (said to the person leaving).

‘Aere rā, kia manuia koe.
Goodbye and good luck. ‘E mea ‘aere ‘ua, something done without cause or authority.

Kāre i te mea ‘akaue, ‘e mea ‘aere ‘ua nāna.
He wasn’t ordered to, he just went and did it. ī ‘aere ‘ua atu, and so on, and more (indefinitely).

Mei te rua ‘īni ē ‘aere ‘ua atu,
from two inches upwards.
(see ‘ā‘āere, ‘aere‘aere, ‘aerenga, tā‘aere.)
[Pn. *sa‘ele.]

raurau2

raurau2, fq. rau3.

1. Numerous and diverse; large (indefinite) numbers.

E tupu atū ra te raurau i rotopū i taua ‘uipā‘anga ma‘atā ra.
A large number of various and conflicting opinions emerged in the course of that big meeting.

2. Urgently, persistently.

Kua tuatua raurau maī ra ‘aia kiāku kia ‘akatika iāia kia ‘aere.
He kept begging me to let him go;

Kua kāpiki raurau maī ra ‘aia.
He kept on calling.

3. Persist, be importunate.

Kua akakite mai ra kiaia, no te mea kua raurau maira aia iaia.
He told because she lay sore upon him (Judg. 14.17).
[rau2 RR.]

pēnei

pēnei, adv. Perhaps, possibly, maybe, in case.

E no‘o ‘ua koe ki te kāinga, pēnei kā ua mai.
You just stay at home, maybe it is going to rain;

E no‘o koe ki te kāinga, pēnei ake ka tāpa‘e mai ‘a Vera.
You stay home in case Vera looks in;

Ka ‘aere tāua kā rama i tēia pō, pēnei ‘ua ake ka manuia tāua.
Let’s go torch-fishing tonight, we just might be lucky.
[pe-4, nei.]

vaitatatata

vaitatatata, fq. vaitata. Draw close, near.

Mē vaitatatata kōtou ki te pūnanga,e tuku i tēta‘i au tangata kia ‘aere kia ‘ātoro ‘aere. When you get up close to the strongpoint, send out a few men to spy out the land; Nō te vaitatatata ‘ua i taua au ‘enua ki tēta‘i,because the islands were all quite close to one another.