manatu

manatu, n., (obsol.). This word appears in the Rarotongan Bible apparently meaning bewilderment, being disconcerted, perturbed (? cf. manatā); it occurs in Puka-puka meaning thoughts, ideas, intentions (cf. manako).

Maata rava akera to ratou manatu.
And they were astonished out of measure (Mark 10.26);

Te manako nei oki tatou i te reira ma te manatu kore.
Then do we with patience wait for it (Rom. 8.25).

maikao

maikao, n., (Bib.). Digit, finger (maikao rima) or toe (maikao vaevae).

E ono ona maikao i te rima okotai, e ono oki maikao i te vaevae okotai, tai takau ma a,
six fingers to a hand, six to a foot, twenty-four (in all) (2 Sam. 21.20). Maikao ma‘ata


or maikao nui, thumb, big toe.

Ki runga i te maikao ma‘ata o to ratou ra rima katau, e ki runga i te maikao ma‘ata o tō ratou ra vaevae katau,
on the thumbs of their right hands and on the big toes of their right feet (Ex. 29.20).
[Np. *ma-‘ikao.]

miri1

miri1, (-a). Rub with hands, stroke, fondle, rub (ointment etc.) on, (Bib.) embalm.

E miri koe i te manongi ki runga i tō‘ou mata ka ‘aere ei koe ka pā‘ī tai.
Rub some coconut oil on your face before you go swimming;

Kua miri ‘aia i tōna mata i te pura‘anga.
He rubbed his eye when he got something in it;

Kua miria tōku mokotua ki te manongi i te mā‘ore‘ore‘anga.
My back was rubbed with coconut oil when it peeled;

‘Auraka e miri i te kiore ngiāo.
Don’t stroke the cat;

Kua akaue aturā Iosepha i te aronga taunga ra, e miri i tona metua.
And then Joseph commanded the physicians to embalm his father (Gen. 50.2).
(See mirimiri, ‘āmiri(miri), kōmiri.)
[Pn. *mili.]

mina2

mina2, n., (Bib.). Maneh.

E tai takau sekela, tai takau ma rima sekela, tai ngauru ma rima sekela, ko ta kotou ia mina.
Twenty shekels, twenty-five shekels, fifteen shekels, that shall be your minah (Ezek. 45.12).
[Lat. mina, Heb. maneh.]

mero

mero, n., (Bib. melo). Member, part of the body.

Ko te mata, ko te mero pu‘apinga rava atu tē reira i runga i te tangata.
The eyes, they are our most important members;

Kia mamae tetai melo ra, e mamae katoa te au melo ravarai.
And if one member suffers, all the other members suffer too (1 Cor. 12.26).
[Gk melos.]

meri1

meri1, n., (Bib. meli). Honey.

Kua kai meri koe?
Did you have honey to eat?;

E tāpaki e te meli ngangaere tana kai.
Locusts and wild honey were his food (Matt. 3.4).

Rango meri, bee.

Kia matakite, ko te paoa koe ākonei e te rango meri.
Be careful or the bee will sting you.

(See merikērio.)

[Gk meli.]