‘inē, ‘i nē

‘inē, ‘i nē, interj. Used to seek approval, confirmation, or agreement to a request. May be translated by an English tag-question, please.

E tika rāi tāku, ‘inē?
I am right, aren’t I?;

Ka ‘aere atu au, ‘inē?
I will be coming, won’t I?;

‘Inē rāi ē kua keiā‘ia te merēni ā‘au?
Is it really true that your melons have been stolen?;

‘Ōmai ana kiāku te māti, ‘inē?
Pass the matches, would you?;

‘Inē rāi, e māmā ē, ka ‘aere tātou ki Avarua?
Oh, please, mother, shall we be going to Avarua?;

Nā‘au i rave, ‘inē?
You took it, didn’t you?

inā, i nā

inā, i nā, interj. Typically used at the beginning of a sentence to attract attention.

1. Excuse me!

Inā ake!
Stand aside! Make way!;

Inā ake ana!
Stand aside please!;

Inā ana, kia ‘akakite mai i te ora?
Excuse me, can you tell me the time?

2. Let me see!

‘E ‘apinga kite tāku. Inā!
I’ve got something I found. Let me see!;

Inā, kia ‘ākara au i te tātā.
Here, let me see the writing;

Inā tō‘ou rima?
May I see your hand;

Inā ka ‘aere?
Shall we see if you can walk?

3. Lo and behold! Look!

I na, te tu ua nei au ki te ngutupa, e te topāpā atu nei.
Behold, I stand at the door, and knock (Rev. 3.20);

I na oki, kua kore akenei te tuatau paroro.
For, lo, the winter is past (Song 2.11).

4. There you are! I knew it! I told you so!

Inā, i karanga atu ana au ē kā motu tō‘ou rima.
There, I told you you’d cut your hand. Inā rā, i nā rā, inārā, but, however, nevertheless.
[i2, 4.]

‘ōkē

‘ōkē,

1. interj. Okay.

‘Ōkē, kua tika iāku.
Okay, I agree;

Mē kua tika iā kōtou, ‘ōkē.
If it’s all right with you, okay.

2. v.i. Be okay.

Kua ‘ōkē ‘aia.
He’s okay (e.g. recovered from illness, or agreeable to the plan);

Kua ‘ōkē.
It’s okay now (e.g. agreed, fixed, mended). [Eng. okay.]