matenga

matenga, nom. 1. Death.

Kua ‘eva ‘ua te tangata i te matenga o tō rātou ariki.
The people lamented the death of their king.

2. A passion, craze.

‘E matenga nōna taua tamā‘ine.
He was mad about that girl;

Ko te matenga nō te ‘akarere manu.
The craze for flying kites.
[mate, -nga2.]

moenga

moenga, nom. Mat, esp. a sleeping-mat made from smooth-edged pandanus leaves.

E raranga koe i tēnā moenga ‘ei ‘apinga aro‘a nā tāua ki te ‘akaipoipo.
Plait the mat as our wedding gift. Ruru moenga, a roll of mats.

E ‘o‘ora i te moenga nā mua ki runga i te ta‘ua kā pā aei i te pōro.
Put the matting down on the wicket before we start the match. Moenga terevete, carpet. Moenga papa‘ā, European floor coverings (lino, carpet etc.).
[moe, -nga2.]

aronga

aronga, nom. Group (of people, but not used before ariki, rangatira, mata‘iapo, or metua). Ko tērāaronga tei tae mua mai. Those people arrived first; Tē tūtaki aronga ‘anga‘angāra ‘aia nāna. He’s paying out his workmen; Kua ‘aere ‘aia ki te kave aronga tautai. He’s gone to take a fishing party out; ‘E aronga kino rātou. They are a wicked lot.

‘aerenga

‘aerenga, nom. Journey, walk, process.

Kua pē‘ea tō‘ou ‘aerenga?
How did your journey go?;

‘E a‘a tō‘ou ‘aerenga?
Why have you come?;

Ko tōna ‘aerenga tēia ki te ‘ura.
This is his trip to the dance;

Kua tāmata ‘aia i tēta‘i ‘aerenga manako ‘ōu.
He tried a new line of thought.
[‘aere, -nga2.]

‘apainga

‘apainga, nom. Something carried, load, burden.

Kāvea tēnā ‘apainga.
Take that load;

Tē marū nei tāku amo ē tē māmā nei tāku ‘apainga.
My yoke is easy and my burden is light. ‘Apainga tukituki, n., a crushing burden (a bumping load).

Kā riro tēna ‘ei ‘apainga tukituki ki runga i te tangata.
It will become a crushing burden on the people.
[‘apai, -nga2.]

‘atinga1, ‘ati‘anga1

‘atinga1, ‘ati‘anga1, nom. Moment, period of time.

I taua ‘ati‘anga rāi, kua tupu pō‘itirere mai te matangi ē kua taka‘uri te poti. At that very instant the wind sprang up and the boat turned over; ‘Ea‘a te ‘atinga tau nō tāua i te ‘aere? What is the best time for us to go?; I te ‘ati‘anga e ma‘ani‘iāra, during the time that it was being repaired.
[‘ati, -nga2, or -‘anga4.]

‘atinga2, ‘ati‘anga2

‘atinga2, ‘ati‘anga2, ātinga, nom. Place where anything bends, creases or folds over, esp. where the arm or leg bend at elbow or knee.

‘E mama‘ata te ‘ātingāngaru. The waves are breaking from a great height; ‘Auraka ‘e tū ki te ‘ātingāngaru. Don’t stand where the waves are breaking; ‘Ea‘a tērāmotu i te ‘atinga i tō vaevae? What’s that cut in the bend of your knee?
[‘ati, -nga2 or -‘anga4.]

‘āite‘anga

‘āite‘anga, nom. Meaning, equivalent sense.

‘E a‘a te ‘āite‘anga o tēia kupu?
What is the meaning of this word?;

Kua ‘akamārama ‘aia i te ‘āite‘anga o te ‘īrava.
He explained the meaning of the verse;

‘e ‘āite‘anga tuatua ‘ua,
just an expression.
[‘āite, -‘anga4.]

‘ākono‘anga

‘ākono‘anga, nom.

1. Customs, usual procedure, way of doing things.

Kua mou rātou ki tā rātou ‘ākono‘anga ta‘ito ē tae ‘ua mai ki tēia rā.
They’ve stuck to their old customs right up to this day. Rave ‘ākono‘anga ‘ua, to go through the motions of doing something, observe the form but miss the true spirit.

Kua rave ‘ākono-‘anga ‘ua rātou i tā rātou ‘akamori‘anga.
They went through the motions of worship.

2. Religious denomination, sect.

‘E ‘ākono‘anga Kātorika tāna.
He is a Catholic.
[‘ākono, -‘anga4.]