‘enua1

‘enua1, n. Land, country (in the Pacific this often means island), territory.

‘E ‘enua mānea tērā, ko Rarotonga pa‘a,
that is a beautiful country there, I think it is Rarotonga;

Tōku ‘enua tika ai,
my own country, my native land;

Kāre au i te aka ‘enua,
I‘m not native here;

‘E a‘a rā te tū o teia ‘enua tangata?,
I wonder what the people of this country are like?;

‘ēkārētia

‘ēkārētia,

1. n. The Church, church community.

Ko tāna ‘ēkārētia mua tē reira i ‘akamata ai ‘aia i te ‘anga‘anga ‘orometua,
that was his first church where he began pastoral work.

2. v.i. (Be) a full church member (LMS and Adventists).

Kua tuku‘ia te tā‘onga ‘ēkārētia ki runga iāia,
he was given the status of church member;

Kāre ‘aia i ‘ēkārētia ake,
he isn’t a full member yet (i.e. still a

kimi,
probationary member).
[Gk ekklēsia.]

‘eke2

‘eke2, n. General name for octopus (Octopus spp.).

Taia te ‘eke kia mate,
beat the octopus to death;

Tēia tēta‘i kākave ‘eke ‘ei māunu nā‘au,
here are some octopus tentacles for your bait. ‘Eke kāvei, ‘eke veri, a small long-tentacled, land-visiting variety. ‘Eke paepae, an octopus which blocks its hole with stones (Mangaian dialect). ‘Eke rere, squid. ‘Eke tapairu, a very large black variety (Mangaian dialect). ‘Eke tau‘ani, an octopus which lives in pairs (said to embrace each other) (Mangaian dialect).
(see mū‘eke; cf. ‘eke‘eke2).
[Pn. *feke.]

‘etuke, ‘atuke

‘etuke, ‘atuke, n. The edible pencil-urchin (Heterocentrotus sp.) found on the outer edge of the reef.

Tērā ‘a Mina mā e titiri ‘etuke maira,
there are Mina and the others collecting sea-urchins (i.e. throwing them up on to the reef, to be collected later);

Takita‘i pūtē ‘atuke ia rātou,
they’ve got one sack of

‘etuke each; Kua ‘irinaki ‘aia ē ka tātumu te tai mē vāvā‘i‘ia te ‘atuke i runga i te akau,
he believed that the sea would get rough if the

‘etuke
were split open out on the reef.
[Pn. Ep. *fatuke.]

maro

maro,

1. n. Loincloth or waist-girdle, esp. that used by divers.

Tei runga i te vaka te maro ō‘ou te ngā‘i i tuku ei au.
Your loincloth is on the canoe where I left it;

Kua ‘aere maro ‘ua ‘a Tangi‘ia ki roto i te tai.
Tangi‘ia went into the sea wearing just a loin-cloth.

2. (-a). Put on a loincloth, tie it around the waist and between the legs.

Kua maro ‘aia iāia i tōna tae‘anga ki runga i te toka.
He tied on his loincloth when he got on to the rock;

Kua maro ‘aia i te pēpe ki te ‘ārikiriki.
She put the baby’s nappy on.
(See tā-māmaro.)
[Pn. *malo.]

mario

mario, n. A type of banana: a relatively tall plant, the fruit shorter and fatter than the meika ‘āmoa.

Tē tanu ‘uri mario nei māua.
We are planting some

mario
suckers;

‘E mario para tā mātou i kai ei.
We ate ripe

mario
bananas;

tēta‘i pū‘ākato mario,
a clump of

mario
plants. Varieties are:

mario muramura, mario Tīki
(Dick’s

mario), mario Vīti
(Fijian

mario).

māreva

māreva, n. The void, midair, open space, gulf.

Kua topa ‘aia ki roto i te māreva.
He fell into space;

E kite atū ra au i tēta‘i ‘apinga mei te manu te tū i te rere‘anga nā roto i te māreva.
And then I saw something like a bird flying through the void;

Kua riro te moana ‘ei māreva i rotopū ia Rarotonga ē te au ‘enua i roto i te Kūki ‘Airani.
The ocean puts great distances between Rarotonga and the other islands in the Cook Islands;

E mareva maata oki tei tukuia i rotopu ia tatou.
A great gulf has been fixed between us (Luke 16.26).
[mā-8, reva1.]

mārikonga

mārikonga, n. 1. Orderliness, regularity, system (usually with a negative).

Kāre ‘e māriko‘anga, mārikonga kore.
There is no order (system, coherence); chaotic, disordered.

Kāre ‘e mārikonga i tāku one ‘ānani, kua peke ‘ua ā roto i te ketua e te puaka.
My orange grove is in a dreadful state, the pigs got in and turned it all up with their rooting;

Kāre ‘e māriko‘anga i tēia tamaiti; i tēta‘i rā kā ‘oki mai ki te kāinga, i tēta‘i rā kā no‘o atu ki Ngātangi‘ia.
You never know where you are with this child; one day he‘ll come home, and another day he‘ll stay over at Ngātangi‘ia;

‘E mārikonga kore tika ai tō tātou kāinga, ‘e mea meitaki kia tāmā‘ia āpōpō.
Our place is in a right mess, a good thing to get it cleared up tomorrow;

‘E tangata mārikonga kore koe i tā‘au ‘anga‘anga.
There is no system in the way you work;

Kāre ‘e mārikonga i tāna tuatua.
There is no rhyme or reason in what he says.

2. Avail, advantage, use, point.

Kāre ‘ua ‘e mārikonga te manako.
It is useless trying to think;

Kua tautā ‘ua atu rāi au kia rauka, kāre ‘ua rāi ‘e mārikonga.
I kept trying to obtain it, but to no avail.

marama

marama, n. 1. Moon.

‘E mārama tika ai te marama i tēia pō.
The moon is very bright tonight. Marama kīkau, marama ‘ōu, new moon.

E ngaro atū ra te marama kīkau i te tāpoki‘ia e te tiao.
Then the new moon disappeared behind the clouds.

2. Month, monthly.

‘Ē iva marama o tēia punua ‘oro‘enua.
This foal is nine months old;

ā tēia marama ki mua,
next month;

Kua ko‘i marama ‘aia i tāna moni.
He drew his salary monthly;

Kua ko‘i ‘aia i tāna moni marama.
He drew his monthly salary.
(See tāmarama.)
[Pn. *ma-lama.]

māramarama

māramarama,

1. v.i., fq. mārama. Be light, shine, bright, clear.

I te māramara-ma‘anga mai i tēta‘i mānga, kua ‘aere ‘aia i te ‘akatē i te ū.
When it got a bit lighter, he went to do the milking;

Kua māramara-ma tōku mata i tēia au rā.
My sight has been a bit better lately;

Kāre te tau‘ētono i tupu nō te māramarama i tōna ‘akakite-‘anga i tāna tuatua.
There was no argument because he had expressed it all so clearly.

2. n. Window.

Kua ‘akatu‘era ‘aia i te māramarama kia ‘aere mai te reva meitaki ki roto.
He opened the window to let the fresh air in;

i‘o māramarama,
window pane.

‘Ōreia te i‘o māramarama kia mā meitaki.
Clean the windows thoroughly.
[mārama RR.]