māninitore

māninitore, n., (obsol.). The name of an ancient Mangaian marriage ceremony in which a bride from a chiefly family walked over the prostrate bodies of the groom’s relatives. The word appears in the Rarotongan Bible (spelled maninitori) as a marginal note (mei te maninitori a te Mangaia, like the maninitore of the Mangaians) to the following passage in Is. 51.23:

Ka piko ki raro, kia aere matou na rungao: e tuku koe i to tua ki raro mei te one, e mei te arataa, i te aronga i aere na reira.
Bow down so that we can walk over: lay your back down like the earth or like a highway for those who walk along it.

manatu

manatu, n., (obsol.). This word appears in the Rarotongan Bible apparently meaning bewilderment, being disconcerted, perturbed (? cf. manatā); it occurs in Puka-puka meaning thoughts, ideas, intentions (cf. manako).

Maata rava akera to ratou manatu.
And they were astonished out of measure (Mark 10.26);

Te manako nei oki tatou i te reira ma te manatu kore.
Then do we with patience wait for it (Rom. 8.25).

ma‘emo

ma‘emo, v.i., (obsol.). 1. Sink down out of sight, go down (of the sun). (Modern ‘opu.)

Tē ‘emo atū ra te rā.
The sun is going down.

2. Fall prematurely, miscarry (of foetus).

Te anau nei ta ratou puakatoro ua, e kare tana punua e maemo.
Their cow calveth, and casteth not her calf (Job 21.10);

Ko te vai ra tei kino, e te maemo ua nei te au mea o teia nei enua
(2 Kings 2.19). But the water is bad and everything that belongs to the land is abortive.
[Ta. *ma-hemo.]

rangi

rangi, n.

1. Sky, heaven.

Ko te Atua i runga i te rangi tōku kite.
God in heaven is my witness;

Kua kerekere te rangi, ka ‘aere pa‘a kā ua.
The sky is black, it may be going to rain. Tiao rangi, clouds. Tumu rangi, tuā-rangi, pack of clouds.

Kua ngaro te ‘ētū ki muri i te tuārangi.
The star disappeared behind the pack of clouds.

2. A title, now obsolete = tā‘onga.
[Pn. *la„i2.]

pūkakā

pūkakā, v.i., (obsol.). Very hot and bright (of the weather). I te tuatau i maanaana‘i ra, kua ngaro ia rātou; kia pukakā ra, kua koreia i to rātou vairanga. In warm seasons, they (the rivulets) have disappeared; When the weather is hot, then they have vanished from their channels (Job 6.17); te marō e te pukakā, drought and heat (Job 24.19).
[pu-, kā1 RR.]

pūkaitaringa

pūkaitaringa, v.i.

1. (Have) side-shoots, laterals.

Kua pūkaitaringa te tōmāti, e ‘aere kōrua e katokato.
Side-shoots have formed on the tomato plants, you two go and nip them off;

Tē katokato pūkaitaringa ‘ava‘ava nei māua.
We are nipping the laterals off the tobacco plants.

2. n., (obsol., Bib. or facetious). Ears.

Koia tika rai, i tuatua ana koe i roto i oku nei pukaitaringa.
Truly, you have spoken in my ears (Job 33.8);

Kua pākia e au tōna pūkaitaringa.
I boxed his ears. (? cf.

pōkai, coil; taringa.)

pini1

pini1, v.i., (obsol.). Covered completely, filled up (of a plot of land that has been planted up), full (of a cinema, not container), encircled completely. Kua pini tēia ngā‘i i te vai. There is water all over this part; Kua tāpeka rātou i tōna mata kia pini i te kāka‘u. They tied a piece of cloth right around his eyes; Kāre e pini tāku one tōmāti i te tanu i tēia rā nō te ua. I shan’t be able to finish planting up my tomato plot today because of the rain; Kua ‘ōake au i te toe o te ‘uri tōmāti nā Paku i te pini-‘anga tāku one. I gave Paku the tomato plants that were left over when I’d filled my plot; Kua pini te ‘are teata, ‘auraka e tuku ‘aka‘ou mai i te tangata ki roto. The cinema is full, don’t let any more people in; Mē kā pini tēia ngā‘i i te ‘āua i tēnā niuniu. I wonder if that wire will go right around this plot.
(see ‘akapini, koropini, takapini(pini), ‘akatakapini-(pini), tāpini1.)